Η τελευταία λέξη στην εξέλιξη της Ελάχιστα Επεμβατικής Θωρακοχειρουργικής είναι η Ρομποτική Θωρακοχειρουργική (R.A.T.S. Robotic Assisted Thoracic Surgery).

Το ρομποτικό σύστημα που έχει πραγματικά σχεδιαστεί για εγχειρήσεις θώρακος είναι το Da Vinci Xi της αμερικανικής εταιρείας Intuitive.

Οι απαραίτητες τομές που απαιτούνται είναι 3 ή 4 (μία των 3 εκ και οι υπόλοιπες των 8 mm)

Η διενέργεια ρομποτικών επεμβάσεων είναι ιδιαίτερα απαιτητική και απαιτεί ειδική εκπαίδευση και άριστη γνώση αρχικά των θωρακοσκοπικών τεχνικών.