Αποτελούν τις πιο συχνές κακώσεις που συνοδεύουν έναν τραυματισμό του θώρακα.

Πιο συχνά βλέπουμε μεμονωμένες κακώσεις, δηλαδή ένα κάταγμα πλευράς. Άλλες φορές πάλι αφορούν περισσότερες πλευρές.

Συνήθως μέχρι 3 κατάγματα πλευρών τα αντιμετωπίζουμε χωρίς εισαγωγή στο νοσοκομείο, εκτός έχουν συνοδές κακώσεις όπως Αιμοθώρακα ή Πνευμοθώρακα.

Η διάγνωση τίθεται στο 50% των περιπτώσεων από μία απλή ακτινογραφία πνεύμονα. Η επιμελής ψηλάφηση μπορεί να αναδείξει το κάταγμα και μπορεί να εντοπίσει κρηγμό. Επίσης πολύ ειδική είναι η Υπερηχοτομογραφία. Η αξονική τομογραφία θα αναδείξει απεικονιστικά και απλά ρωγμώδη κατάγματα των πλευρών.

Αν διαπιστώνονται από 3 κατάγματα και πάνω τότε επιβάλλεται η εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο και ή λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποκατάσταση τους.

Εάν τα κατάγματα αφορούν τις πλευρές 1 και 2 τότε ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό των καταγμάτων πρέπει να γίνεται εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο. Ο λόγος είναι ότι επειδή αυτές οι πλευρές ανατομικά προφυλάσσονται από τις γειτονικές ανατομικές δομές ιδιαίτερα, είναι πολύ δύσκολο να σπάσουν. Οπότε για να συμβεί αυτό απαιτείται μεγάλη δύναμη κρούσης κατά το τραύμα που μπορεί να προκαλέσει και άλλες σοβαρές συνοδές κακώσεις.

Απαιτείται η χορήγηση αναλγητικών, βρογχοδιασταλτικών ουσιών και χορήγηση Οξυγόνου. Η αντιβιοθεραπεία ενδείκνυται κατά περίπτωση.

Κατά κανόνα τα κατάγματα πλευρών αποκαθίστανται από μόνα τους. Δημιουργείται ένας πόρος στο σημείο του κατάγματος και η συνέχεια του οστού αποκαθίσταται. Αυτό σε άτομα αναπαραγωγικής ηλικίας διαρκεί περίπου 20 ημέρες. Αν υπάρχει οστεοπόρωση ή Σακχαρώδης διαβήτης ή χρόνια φαρμακευτική αγωγή με κορτιζονούχα φάρμακα, τότε η διαδικασία πώρωσης του κατάγματος καθυστερεί.

Τα κατάγματα των πλευρών δεν δύναται να ακινητοποιηθούν όπως σε άλλα οστά του σώματος διότι πρέπει για την απρόσκοπτη λειτουργία της αναπνοής να κινείται ελεύθερα.

Πρέπει πάντα να ελέγχουμε για τις πρώτες 4 με 5 ημέρες τον θώρακα για συνοδές μετατραυματικές κακώσεις.

Ο πόνος από τα κατάγματα των πλευρών μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες. Η χρήση αναλγητικών είναι επιβεβλημένη για να αποφευχθεί κάποια μετατραυματική λοίμωξη από κακή αναπνοή λόγω πόνου.

Αρχική
Ο Ιατρός
Βιογραφικό
H Ομάδα - Συνεργασίες
Φωτογραφίες
Θωρακοχειρουργική
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Πλάγιες Θωρακοτομές
Στερνοτομή
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Πιθανές Επιπλοκές της Χειρουργικής Θώρακος
Παθήσεις
Πνεύμονα
Καλοήθη Νοσήματα
Κύστες Πνεύμονα
Καλοήθεις Όγκοι Πνεύμονος - Καλοήθεις Όζοι Πνεύμονος
Αποστήματα Πνεύμονα
Πνευμοθώρακας
Κακοήθη Νοσήματα
Καρκίνος του Πνεύμονα
Μη Μικροκυτταρικός
Αδενοκαρκίνωμα
Πλακώδες Καρκίνωμα
Μεγαλοκυτταρικό
Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Πνεύμονα
Νοσήματα ενδιάμεσης κακοήθειας
Καρκινοειδή
Μεσοθωράκιο
Προσθίου και Ανωτέρου Μεσοθωρακίου
Λεμφώματα
Θυμώματα
Όγκοι από Γεννητικά Κύτταρα
Τερατώματα Μεσοθωρακίου
Σεμινώματα
Οπισθίου Μεσοθωρακίου
Νευρογενείς Όγκοι
Πλευριτικές Συλλογές
Τραχείας
Στενώσεις Τραχείας
Τραύμα Θώρακος
Κάταγμα Στέρνου
Κατάγματα Πλευρών
Αιμοθώρακας
Πνευμοθώρακας
Ασταθής Θώρακας
Θωρακικού Τοιχώματος
Επεμβάσεις
Πνεύμονα
Απλές Βιοψίες
Σφηνοειδείς Εκτομές (Wedge Resections)
Τμηματεκτομές Πνεύμονα (Segmentomies)
Λοβεκτομές (Lobectomies)
Πνευμονεκτομή (Pneumonectomies)
Χειρουργική αποκατάσταση Αυτομάτου Πνευμοθώρακα
Μεσοθωρακίου
Θυμεκτομές (Thymectomies)
Λοιπές Ογκεκτομές Μεσοθωρακίου
Χειρουργική Τραχείας
Εκτομές Τμήματος Τραχείας
Διαδερμική Τραχειοστομία
Χειρουργική Τραχειοστομία
Τραύμα Θώρακος
Παροχέτευση Θωρακικής Κοιλότητας
Σταθεροποίηση Καταγμάτων Στέρνου - Πλευρών
Οδηγός Ασθενών
Πρώτη Επαφή με τον Θωρακοχειρουργό σας
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Θωρακοσκοπική Χειρουργική
Ρομποτική Χειρουργική
Πληροφορίες και Οδηγίες για τους Ασθενείς που Πρόκειται να Χειρουργηθούν
Την Ημέρα του Χειρουργείου
Αμέσως μετά το Χειρουργείο
Κριτήρια Εξόδου από το Νοσοκομείο
Μετά την Έξοδο από το Νοσκομείο
Νέα
Media
Επικοινωνία