Ο ασταθής θώρακας μπορεί να συμβεί μετά από σχετικά βαρύ τραυματισμό του θώρακα με πολλαπλά κατάγματα των πλευρών.

Είναι μια κατάσταση όπου η οστική συνέχεια χάνεται και ένα τμήμα του θώρακος κινείται παράδοξα κατά τις κινήσεις της αναπνοής. Για να συμβεί αυτό πρέπει κάποια εκ των καταγμάτων των πλευρών να είναι διπλά (να έχουν σπάσει δηλαδή σε δύο σημεία).

Ο ασταθής θώρακας αποτελεί ένα επείγον για τη Θωρακοχειρουργική και απαιτεί άμεσα θεραπευτικά μέτρα:

  • Χορήγηση οξυγόνου
  • Εφυγράνσεις
  • Βρογχοδιασταλτικά φάρμακα
  • Χορήγηση υγρών ενδοφλέβια
  • Συνεχείς αναρροφήσεις
  • Αναλγησία
  • Αντιβιοτική κάλυψη

Όχι σπάνια ένας ασταθής θώρακας απαιτεί διασωλήνωση και μηχανικό αερισμό στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε αυτό είναι η απόφραξη των αεροφόρων οδών, η εικόνα καταπληξίας (shock), η πτώση του οξυγόνου στο αίμα, η αύξηση διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα κλπ.

Αρχική
Ο Ιατρός
Βιογραφικό
H Ομάδα - Συνεργασίες
Βίντεο
Φωτογραφίες
Θωρακοχειρουργική
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Πλάγιες Θωρακοτομές
Στερνοτομή
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Πιθανές Επιπλοκές της Χειρουργικής Θώρακος
Παθήσεις
Πνεύμονα
Καλοήθη Νοσήματα
Κύστες Πνεύμονα
Καλοήθεις Όγκοι Πνεύμονος - Καλοήθεις Όζοι Πνεύμονος
Αποστήματα Πνεύμονα
Πνευμοθώρακας
Κακοήθη Νοσήματα
Καρκίνος του Πνεύμονα
Μη Μικροκυτταρικός
Αδενοκαρκίνωμα
Πλακώδες Καρκίνωμα
Μεγαλοκυτταρικό
Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Πνεύμονα
Νοσήματα ενδιάμεσης κακοήθειας
Καρκινοειδή
Μεσοθωράκιο
Προσθίου και Ανωτέρου Μεσοθωρακίου
Λεμφώματα
Θυμώματα
Όγκοι από Γεννητικά Κύτταρα
Τερατώματα Μεσοθωρακίου
Σεμινώματα
Οπισθίου Μεσοθωρακίου
Νευρογενείς Όγκοι
Πλευριτικές Συλλογές
Τραχείας
Στενώσεις Τραχείας
Τραύμα Θώρακος
Κάταγμα Στέρνου
Κατάγματα Πλευρών
Αιμοθώρακας
Πνευμοθώρακας
Ασταθής Θώρακας
Θωρακικού Τοιχώματος
Επεμβάσεις
Πνεύμονα
Απλές Βιοψίες
Σφηνοειδείς Εκτομές (Wedge Resections)
Τμηματεκτομές Πνεύμονα (Segmentomies)
Λοβεκτομές (Lobectomies)
Πνευμονεκτομή (Pneumonectomies)
Χειρουργική αποκατάσταση Αυτομάτου Πνευμοθώρακα
Μεσοθωρακίου
Θυμεκτομές (Thymectomies)
Λοιπές Ογκεκτομές Μεσοθωρακίου
Χειρουργική Τραχείας
Εκτομές Τμήματος Τραχείας
Διαδερμική Τραχειοστομία
Χειρουργική Τραχειοστομία
Τραύμα Θώρακος
Παροχέτευση Θωρακικής Κοιλότητας
Σταθεροποίηση Καταγμάτων Στέρνου - Πλευρών
Οδηγός Ασθενών
Πρώτη Επαφή με τον Θωρακοχειρουργό σας
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Θωρακοσκοπική Χειρουργική
Ρομποτική Χειρουργική
Πληροφορίες και Οδηγίες για τους Ασθενείς που Πρόκειται να Χειρουργηθούν
Την Ημέρα του Χειρουργείου
Αμέσως μετά το Χειρουργείο
Κριτήρια Εξόδου από το Νοσοκομείο
Μετά την Έξοδο από το Νοσκομείο
Νέα
Επικοινωνία