Παροχέτευση θωρακικής κοιλότητας

  • Το τραύμα θώρακος απαιτεί πολύ ειδική αντιμετώπιση διότι καταρχάς είναι επείγουσα κατάσταση.

Η πιο συχνή αντιμετώπιση θεραπευτικά που απαιτείται στο τραύμα θώρακος που είναι τουλάχιστον σημαντικό είναι η παροχέτευση θώρακος.

Θωρακοχειρουργικά η παροχέτευση θώρακος επιτυγχάνεται με τη τοποθέτηση σωλήνα θωρακικής παροχέτευσης στο πάσχον ημιθωράκιο. Μέσω αυτού του σωλήνα παροχετεύεται άμεσα αέρας εάν υπάρχει τραυματικός πνευμοθώρακας, αίμα εάν υπάρχει τραυματικός αιμοθώρακας ή και τα δύο.

Σκοπός είναι αρχικά και να εκπτυχθεί ο πνεύμονας ο οποίος πιέζεται και δυσλειτουργεί από τον αέρα ή και το αίμα που μαζεύτηκε λόγω του τραύματος και δεύτερον να εκτιμηθεί η σοβαρότητα της κατάστασης.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να διενεργηθεί ακόμα και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Εάν υπάρχει ο χρόνος τότε διενεργείται στο χειρουργείο με αναισθησιολογική κάλυψη και υπό συνθήκες πλήρους αντισηψίας.

  • Οι σωλήνες θωρακικής παροχέτευσης (BULAU) που μπορούν να τοποθετηθούν είναι διάφορων διαμετρημάτων ανάλογα με τη περίπτωση. Ο σωλήνας συνδέεται με ένα κάδο περισυλλογής που διαθέτει σύστημα εξισορρόπησης της ατμοσφαιρικής πίεσης και συλλέγει το πλευριτικό υγρό. Ταυτόχρονα μας δείχνει εάν έχουμε απώλειες αέρα ενεργείς.

Τις περισσότερες φορές η τοποθέτηση σωλήνα θωρακικής παροχέτευσης αποτελεί και την οριστική θεραπεία του τραύματος.

Αρχική
Ο Ιατρός
Βιογραφικό
H Ομάδα - Συνεργασίες
Βίντεο
Φωτογραφίες
Θωρακοχειρουργική
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Πλάγιες Θωρακοτομές
Στερνοτομή
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Πιθανές Επιπλοκές της Χειρουργικής Θώρακος
Παθήσεις
Πνεύμονα
Καλοήθη Νοσήματα
Κύστες Πνεύμονα
Καλοήθεις Όγκοι Πνεύμονος - Καλοήθεις Όζοι Πνεύμονος
Αποστήματα Πνεύμονα
Πνευμοθώρακας
Κακοήθη Νοσήματα
Καρκίνος του Πνεύμονα
Μη Μικροκυτταρικός
Αδενοκαρκίνωμα
Πλακώδες Καρκίνωμα
Μεγαλοκυτταρικό
Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Πνεύμονα
Νοσήματα ενδιάμεσης κακοήθειας
Καρκινοειδή
Μεσοθωράκιο
Προσθίου και Ανωτέρου Μεσοθωρακίου
Λεμφώματα
Θυμώματα
Όγκοι από Γεννητικά Κύτταρα
Τερατώματα Μεσοθωρακίου
Σεμινώματα
Οπισθίου Μεσοθωρακίου
Νευρογενείς Όγκοι
Πλευριτικές Συλλογές
Τραχείας
Στενώσεις Τραχείας
Τραύμα Θώρακος
Κάταγμα Στέρνου
Κατάγματα Πλευρών
Αιμοθώρακας
Πνευμοθώρακας
Ασταθής Θώρακας
Θωρακικού Τοιχώματος
Επεμβάσεις
Πνεύμονα
Απλές Βιοψίες
Σφηνοειδείς Εκτομές (Wedge Resections)
Τμηματεκτομές Πνεύμονα (Segmentomies)
Λοβεκτομές (Lobectomies)
Πνευμονεκτομή (Pneumonectomies)
Χειρουργική αποκατάσταση Αυτομάτου Πνευμοθώρακα
Μεσοθωρακίου
Θυμεκτομές (Thymectomies)
Λοιπές Ογκεκτομές Μεσοθωρακίου
Χειρουργική Τραχείας
Εκτομές Τμήματος Τραχείας
Διαδερμική Τραχειοστομία
Χειρουργική Τραχειοστομία
Τραύμα Θώρακος
Παροχέτευση Θωρακικής Κοιλότητας
Σταθεροποίηση Καταγμάτων Στέρνου - Πλευρών
Οδηγός Ασθενών
Πρώτη Επαφή με τον Θωρακοχειρουργό σας
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Θωρακοσκοπική Χειρουργική
Ρομποτική Χειρουργική
Πληροφορίες και Οδηγίες για τους Ασθενείς που Πρόκειται να Χειρουργηθούν
Την Ημέρα του Χειρουργείου
Αμέσως μετά το Χειρουργείο
Κριτήρια Εξόδου από το Νοσοκομείο
Μετά την Έξοδο από το Νοσκομείο
Νέα
Επικοινωνία