Υποϋπεζωκοτικές εμφυσηματικές φυσσαλίδες ή και αερώδεις κύστεις είναι αερώδεις σχηματισμοί με λεπτά τοιχώματα σαν φουσκάλες που εδράζουν είτε στην επιφάνεια είτε στο εσωτερικό των πνευμόνων.

Οι κύστεις αυτές επικοινωνούν με το βρογχικό σύστημα των πνευμόνων το σύστημα δηλαδή μεταφοράς αέρα του αναπνευστικού συστήματος.

Γιγάντια Κύστη δεξιού πνεύμονα

Γιγάντια Κύστη δεξιού πνεύμονα (Εικόνα από Ρομποτική χειρουργική)

Δεν συμμετέχουν στην ανταλλαγή αερίων (δηλαδή δεν συμπεριφέρονται σαν κυψελίδες) και είναι ουσιαστικά ένας νεκρός χώρος για το αναπνευστικό σύστημα.

Με την πάροδο του χρόνου και εφόσον φυσικά τροφοδοτούνται με αέρα αυξάνουν σε διαστάσεις και πιέζουν τον φυσιολογικό πνεύμονα συρρικνώνοντας τον.

Μπορεί να είναι μονήρεις (να είναι δηλαδή μία μόνο) η πολλαπλές και μπορεί να διαφέρουν σε μέγεθος μεταξύ τους.

Οι πολλαπλές κύστεις όταν αυξάνουν πολύ σε μέγεθος μπορούν να εμφανίζονται ως ενωμένες μεταξύ τους και να δημιουργούν μια μεγάλη ουσιαστικά κυστική επιφάνεια (Συρρέουσες Κύστεις).

Κύστεις Πνευμόνων Αμφοτερόπλευρα

Γιγαντιαίες Κύστεις Πνευμόνων Αμφοτερόπλευρα

Τα άτομα που παρουσιάζουν τέτοιου είδους κύστεις είναι συνήθως νερά σε ηλικία άτομα και μακρόσωμα (Λεπτά και αδύνατα με μακριά άκρα).

Σε κάποιες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί και μεταξύ ατόμων της ίδιας οικογένειας.

Σε κάποιες περιπτώσεις επίσης έχει παρατηρηθεί η σχέση της δημιουργίας τους με ένα ένζυμο την α1 αντιθρυψίνη.

Λόγω της επικοινωνίας τους με το δίκτυο των βρόγχων αν αυξηθεί η πίεση του αέρα στο εσωτερικό τους ή αν μεταβληθεί απότομα αυτή ή ενδοκυστική πίεση τότε είναι δυνατό να σπάσουν (αυτόματη ρήξη).

Τότε απελευθερώνεται αέρας στο ημιθωράκιο (υπεζωκοτική κοιλότητα) και ο αέρας αυτός πιέζει και συρρικνώνει τον πνεύμονα προκαλώντας τον λεγόμενο Πρωτοπαθή Αυτόματο Πνευμοθώρακα.

Κύστεις Πνευμόνων Αμφοτερόπλευρα συνοδευόμενες από μικρότερες κύστεις

Γιγαντιαίες Κύστεις Πνευμόνων Αμφοτερόπλευρα συνοδευόμενες από μικρότερες κύστεις

Καταστάσεις που μπορεί να προκληθεί κάτι τέτοιο είναι τα αεροπορικά ταξίδια, η καταδύσεις, η έντονη γυμναστική, ή δυσκοιλιότητα κλπ.

Αρχική
Ο Ιατρός
Βιογραφικό
H Ομάδα - Συνεργασίες
Φωτογραφίες
Θωρακοχειρουργική
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Πλάγιες Θωρακοτομές
Στερνοτομή
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Πιθανές Επιπλοκές της Χειρουργικής Θώρακος
Παθήσεις
Πνεύμονα
Καλοήθη Νοσήματα
Κύστες Πνεύμονα
Καλοήθεις Όγκοι Πνεύμονος - Καλοήθεις Όζοι Πνεύμονος
Αποστήματα Πνεύμονα
Πνευμοθώρακας
Κακοήθη Νοσήματα
Καρκίνος του Πνεύμονα
Μη Μικροκυτταρικός
Αδενοκαρκίνωμα
Πλακώδες Καρκίνωμα
Μεγαλοκυτταρικό
Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Πνεύμονα
Νοσήματα ενδιάμεσης κακοήθειας
Καρκινοειδή
Μεσοθωράκιο
Προσθίου και Ανωτέρου Μεσοθωρακίου
Λεμφώματα
Θυμώματα
Όγκοι από Γεννητικά Κύτταρα
Τερατώματα Μεσοθωρακίου
Σεμινώματα
Οπισθίου Μεσοθωρακίου
Νευρογενείς Όγκοι
Πλευριτικές Συλλογές
Τραχείας
Στενώσεις Τραχείας
Τραύμα Θώρακος
Κάταγμα Στέρνου
Κατάγματα Πλευρών
Αιμοθώρακας
Πνευμοθώρακας
Ασταθής Θώρακας
Θωρακικού Τοιχώματος
Επεμβάσεις
Πνεύμονα
Απλές Βιοψίες
Σφηνοειδείς Εκτομές (Wedge Resections)
Τμηματεκτομές Πνεύμονα (Segmentomies)
Λοβεκτομές (Lobectomies)
Πνευμονεκτομή (Pneumonectomies)
Χειρουργική αποκατάσταση Αυτομάτου Πνευμοθώρακα
Μεσοθωρακίου
Θυμεκτομές (Thymectomies)
Λοιπές Ογκεκτομές Μεσοθωρακίου
Χειρουργική Τραχείας
Εκτομές Τμήματος Τραχείας
Διαδερμική Τραχειοστομία
Χειρουργική Τραχειοστομία
Τραύμα Θώρακος
Παροχέτευση Θωρακικής Κοιλότητας
Σταθεροποίηση Καταγμάτων Στέρνου - Πλευρών
Οδηγός Ασθενών
Πρώτη Επαφή με τον Θωρακοχειρουργό σας
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Θωρακοσκοπική Χειρουργική
Ρομποτική Χειρουργική
Πληροφορίες και Οδηγίες για τους Ασθενείς που Πρόκειται να Χειρουργηθούν
Την Ημέρα του Χειρουργείου
Αμέσως μετά το Χειρουργείο
Κριτήρια Εξόδου από το Νοσοκομείο
Μετά την Έξοδο από το Νοσκομείο
Νέα
Media
Επικοινωνία