Καλοήθη Νοσήματα του Πνεύμονα

Αυτόματος πνευμοθώρακας

Ο αυτόματος πνευμοθώρακας μπορεί να είναι:

  1. Πρωτοπαθής χωρίς ύπαρξη κάποιας πνευμονοπάθειας
  2. Δευτεροπαθής με υπάρχουσα πνευμονοπάθεια

Τα πνευμονικά αποστήματα είναι ουσιαστικά περιγεγραμμένες νεκρώσεις του πνεύμονα που προκλήθηκαν από κάποια μικροβιακή λοίμωξη και περιέχουν συνήθως αέρα, υγρό και νεκρωτικό υλικό.

Η αποστηματική κοιλότητα συνήθως επικοινωνεί με το βρογχικό δέντρο και λόγω αυτού μικροβιακό υλικό μπορεί να διασπαρεί και αλλού μέσω της αναπνοής.

Με τον όρο οζίδιο ή όζος, εννοούμε ένα υπέρπυκνο ιστό σε σχέση με το υπόλοιπο πνευμονικό παρέγχυμα το οποίο εντοπίζουμε με κάποια απεικονιστική εξέταση όπως ακτινογραφία ή αξονική τομογραφία θώρακος.

Υποϋπεζωκοτικές εμφυσηματικές φυσσαλίδες ή και αερώδεις κύστεις είναι αερώδεις σχηματισμοί με λεπτά τοιχώματα σαν φουσκάλες που εδράζουν είτε στην επιφάνεια είτε στο εσωτερικό των πνευμόνων.

Οι κύστεις αυτές επικοινωνούν με το βρογχικό σύστημα των πνευμόνων το σύστημα δηλαδή μεταφοράς αέρα του αναπνευστικού συστήματος.

Αρχική
Ο Ιατρός
Βιογραφικό
H Ομάδα - Συνεργασίες
Βίντεο
Φωτογραφίες
Θωρακοχειρουργική
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Πλάγιες Θωρακοτομές
Στερνοτομή
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Πιθανές Επιπλοκές της Χειρουργικής Θώρακος
Παθήσεις
Πνεύμονα
Καλοήθη Νοσήματα
Κύστες Πνεύμονα
Καλοήθεις Όγκοι Πνεύμονος - Καλοήθεις Όζοι Πνεύμονος
Αποστήματα Πνεύμονα
Πνευμοθώρακας
Κακοήθη Νοσήματα
Καρκίνος του Πνεύμονα
Μη Μικροκυτταρικός
Αδενοκαρκίνωμα
Πλακώδες Καρκίνωμα
Μεγαλοκυτταρικό
Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Πνεύμονα
Νοσήματα ενδιάμεσης κακοήθειας
Καρκινοειδή
Μεσοθωράκιο
Προσθίου και Ανωτέρου Μεσοθωρακίου
Λεμφώματα
Θυμώματα
Όγκοι από Γεννητικά Κύτταρα
Τερατώματα Μεσοθωρακίου
Σεμινώματα
Οπισθίου Μεσοθωρακίου
Νευρογενείς Όγκοι
Πλευριτικές Συλλογές
Τραχείας
Στενώσεις Τραχείας
Τραύμα Θώρακος
Κάταγμα Στέρνου
Κατάγματα Πλευρών
Αιμοθώρακας
Πνευμοθώρακας
Ασταθής Θώρακας
Θωρακικού Τοιχώματος
Επεμβάσεις
Πνεύμονα
Απλές Βιοψίες
Σφηνοειδείς Εκτομές (Wedge Resections)
Τμηματεκτομές Πνεύμονα (Segmentomies)
Λοβεκτομές (Lobectomies)
Πνευμονεκτομή (Pneumonectomies)
Χειρουργική αποκατάσταση Αυτομάτου Πνευμοθώρακα
Μεσοθωρακίου
Θυμεκτομές (Thymectomies)
Λοιπές Ογκεκτομές Μεσοθωρακίου
Χειρουργική Τραχείας
Εκτομές Τμήματος Τραχείας
Διαδερμική Τραχειοστομία
Χειρουργική Τραχειοστομία
Τραύμα Θώρακος
Παροχέτευση Θωρακικής Κοιλότητας
Σταθεροποίηση Καταγμάτων Στέρνου - Πλευρών
Οδηγός Ασθενών
Πρώτη Επαφή με τον Θωρακοχειρουργό σας
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Θωρακοσκοπική Χειρουργική
Ρομποτική Χειρουργική
Πληροφορίες και Οδηγίες για τους Ασθενείς που Πρόκειται να Χειρουργηθούν
Την Ημέρα του Χειρουργείου
Αμέσως μετά το Χειρουργείο
Κριτήρια Εξόδου από το Νοσοκομείο
Μετά την Έξοδο από το Νοσκομείο
Νέα
Επικοινωνία