Το Πλακώδες καρκίνωμα πνεύμονα τείνει να εξισωθεί σε ποσόστωση εμφάνισης με το Αδενοκαρκίνωμα.

Ο όγκος συνδέεται με το κάπνισμα ως αιτιοπαθογενικό παράγοντα.

Προέρχεται από το βρογχικό επιθήλιο και αναπτύσσεται πολυποειδώς συνήθως σε έναν βρόγχο τον οποίο και αποφράσσει με αποτέλεσμα πολλές φορές να δημιουργείται ατελεκτασία και συνοδός πνευμονία από απόφραξη.

Πολλές φορές εμφανίζεται ως όγκος Pancoast.

Μορφολογικά έχει χρώμα λευκό - γκρι με ανώμαλη επιφάνεια, ενώ πολλές φορές ανάλογα και με το μέγεθός του μπορεί να εμφανίζει κεντρική νέκρωση ή οποία κάνει τον όγκο να εμφανίζεται ως κοιλοτική εξεργασία.

Αναπτύσσεται εις βάτος των παρακείμενων ιστών και μπορεί να μην δώσει μεταστάσεις σε απόσταση ενώ έχει μεγαλώσει πολύ σε μέγεθος. Έχει διηθητικό χαρακτήρα και πολύ συχνά διηθεί τον υπεζωκότα, το θωρακικό τοίχωμα. Αγγεία του θώρακα, περικάρδιο κλπ.

Μετά από την αφαίρεση του αν υποτροπιάσει συνήθως υποτροπιάζει τοπικά.

Μπορεί να συναντήσουμε και τους όρους: Ακανθοκυτταρικό, Επιδερμοειδές.

Ανάλογα με το στάδιο που ανευρίσκεται η θεραπεία του μπορεί να είναι χειρουργική.

Προτείνονται οι Ελάχιστα Επεμβατικές μέθοδοι, η Θωρακοσκοπική δηλαδή και η Ρομποτική.

Αν παρουσιάζει κεντρική εντόπιση ή στοιχεία διήθησης αγγείων ή τοιχώματος τότε πρέπει να χειρουργείται ανοικτά.

Αναγκαίος είναι πάντα και ο Λεμφαδενικός Καθαρισμός του Μεσοθωρακίου.

Μπορεί ανάλογα με το στάδιο να απαιτηθεί συμπληρωματική θεραπεία. Ο όγκος αντιδρά καλά στην Ακτινοθεραπεία.

Αρχική
Ο Ιατρός
Βιογραφικό
H Ομάδα - Συνεργασίες
Βίντεο
Φωτογραφίες
Θωρακοχειρουργική
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Πλάγιες Θωρακοτομές
Στερνοτομή
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Πιθανές Επιπλοκές της Χειρουργικής Θώρακος
Παθήσεις
Πνεύμονα
Καλοήθη Νοσήματα
Κύστες Πνεύμονα
Καλοήθεις Όγκοι Πνεύμονος - Καλοήθεις Όζοι Πνεύμονος
Αποστήματα Πνεύμονα
Πνευμοθώρακας
Κακοήθη Νοσήματα
Καρκίνος του Πνεύμονα
Μη Μικροκυτταρικός
Αδενοκαρκίνωμα
Πλακώδες Καρκίνωμα
Μεγαλοκυτταρικό
Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Πνεύμονα
Νοσήματα ενδιάμεσης κακοήθειας
Καρκινοειδή
Μεσοθωράκιο
Προσθίου και Ανωτέρου Μεσοθωρακίου
Λεμφώματα
Θυμώματα
Όγκοι από Γεννητικά Κύτταρα
Τερατώματα Μεσοθωρακίου
Σεμινώματα
Οπισθίου Μεσοθωρακίου
Νευρογενείς Όγκοι
Πλευριτικές Συλλογές
Τραχείας
Στενώσεις Τραχείας
Τραύμα Θώρακος
Κάταγμα Στέρνου
Κατάγματα Πλευρών
Αιμοθώρακας
Πνευμοθώρακας
Ασταθής Θώρακας
Θωρακικού Τοιχώματος
Επεμβάσεις
Πνεύμονα
Απλές Βιοψίες
Σφηνοειδείς Εκτομές (Wedge Resections)
Τμηματεκτομές Πνεύμονα (Segmentomies)
Λοβεκτομές (Lobectomies)
Πνευμονεκτομή (Pneumonectomies)
Χειρουργική αποκατάσταση Αυτομάτου Πνευμοθώρακα
Μεσοθωρακίου
Θυμεκτομές (Thymectomies)
Λοιπές Ογκεκτομές Μεσοθωρακίου
Χειρουργική Τραχείας
Εκτομές Τμήματος Τραχείας
Διαδερμική Τραχειοστομία
Χειρουργική Τραχειοστομία
Τραύμα Θώρακος
Παροχέτευση Θωρακικής Κοιλότητας
Σταθεροποίηση Καταγμάτων Στέρνου - Πλευρών
Οδηγός Ασθενών
Πρώτη Επαφή με τον Θωρακοχειρουργό σας
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Θωρακοσκοπική Χειρουργική
Ρομποτική Χειρουργική
Πληροφορίες και Οδηγίες για τους Ασθενείς που Πρόκειται να Χειρουργηθούν
Την Ημέρα του Χειρουργείου
Αμέσως μετά το Χειρουργείο
Κριτήρια Εξόδου από το Νοσοκομείο
Μετά την Έξοδο από το Νοσκομείο
Νέα
Επικοινωνία