Ο Μεγαλοκυτταρικός Καρκίνος του πνεύμονα έχει πολύ ισχυρή συσχέτιση με το κάπνισμα και συνήθως εμφανίζεται ως μεγάλος όγκος στην περιφέρεια του πνεύμονα.

Η ανάπτυξη του είναι γρήγορη και δίνει συχνά μεταστάσεις σε απόσταση.

Πολύ συχνά εμφανίζεται ως όγκος Pancoast (Όγκος κορυφής του πνεύμονα με πιθανή διήθηση του τοιχώματος των υποκλείδιων αγγείων και πιθανών και των νευρικών δομών της περιοχής). Μπορεί να εμφανιστεί και συμπτωματολογία Συνδρόμου Άνω Κοίλης Φλέβας από πίεση στην Άνω Κοίλη Φλέβα όταν ο όγκος αφορά τον δεξιό πνεύμονα.

Πολύ συχνά εμφανίζει κεντρική νέκρωση.

Η θεραπεία του είναι η χειρουργική εξαίρεση του, ενώ μπορεί να απαιτηθεί και μετεγχειρητική ογκολογική θεραπεία ανάλογα με το στάδιο της νόσου.

Η Ελάχιστα Επεμβατικές μέθοδοι, δίνουν ξεκάθαρα πλεονεκτήματα στον ασθενή.

Όμως αν λόγω μεγέθους δεν δύνανται να δώσουν χειρουργική λύση τότε η ανοικτή χειρουργική είναι επιβεβλημένη μέσω Πλάγιας θωρακοτομής.

Αρχική
Ο Ιατρός
Βιογραφικό
H Ομάδα - Συνεργασίες
Βίντεο
Φωτογραφίες
Θωρακοχειρουργική
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Πλάγιες Θωρακοτομές
Στερνοτομή
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Πιθανές Επιπλοκές της Χειρουργικής Θώρακος
Παθήσεις
Πνεύμονα
Καλοήθη Νοσήματα
Κύστες Πνεύμονα
Καλοήθεις Όγκοι Πνεύμονος - Καλοήθεις Όζοι Πνεύμονος
Αποστήματα Πνεύμονα
Πνευμοθώρακας
Κακοήθη Νοσήματα
Καρκίνος του Πνεύμονα
Μη Μικροκυτταρικός
Αδενοκαρκίνωμα
Πλακώδες Καρκίνωμα
Μεγαλοκυτταρικό
Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Πνεύμονα
Νοσήματα ενδιάμεσης κακοήθειας
Καρκινοειδή
Μεσοθωράκιο
Προσθίου και Ανωτέρου Μεσοθωρακίου
Λεμφώματα
Θυμώματα
Όγκοι από Γεννητικά Κύτταρα
Τερατώματα Μεσοθωρακίου
Σεμινώματα
Οπισθίου Μεσοθωρακίου
Νευρογενείς Όγκοι
Πλευριτικές Συλλογές
Τραχείας
Στενώσεις Τραχείας
Τραύμα Θώρακος
Κάταγμα Στέρνου
Κατάγματα Πλευρών
Αιμοθώρακας
Πνευμοθώρακας
Ασταθής Θώρακας
Θωρακικού Τοιχώματος
Επεμβάσεις
Πνεύμονα
Απλές Βιοψίες
Σφηνοειδείς Εκτομές (Wedge Resections)
Τμηματεκτομές Πνεύμονα (Segmentomies)
Λοβεκτομές (Lobectomies)
Πνευμονεκτομή (Pneumonectomies)
Χειρουργική αποκατάσταση Αυτομάτου Πνευμοθώρακα
Μεσοθωρακίου
Θυμεκτομές (Thymectomies)
Λοιπές Ογκεκτομές Μεσοθωρακίου
Χειρουργική Τραχείας
Εκτομές Τμήματος Τραχείας
Διαδερμική Τραχειοστομία
Χειρουργική Τραχειοστομία
Τραύμα Θώρακος
Παροχέτευση Θωρακικής Κοιλότητας
Σταθεροποίηση Καταγμάτων Στέρνου - Πλευρών
Οδηγός Ασθενών
Πρώτη Επαφή με τον Θωρακοχειρουργό σας
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Θωρακοσκοπική Χειρουργική
Ρομποτική Χειρουργική
Πληροφορίες και Οδηγίες για τους Ασθενείς που Πρόκειται να Χειρουργηθούν
Την Ημέρα του Χειρουργείου
Αμέσως μετά το Χειρουργείο
Κριτήρια Εξόδου από το Νοσοκομείο
Μετά την Έξοδο από το Νοσκομείο
Νέα
Επικοινωνία