Αποτελεί τον πιο συχνό τύπο καρκίνου του πνεύμονα. Ανήκει στην κατηγορία του Μη Μικροκυτταρικού Καρκίνου του πνεύμονα και μπορεί να αναπτυχθεί συχνά σε μη καπνιστές.

Αναπτύσσεται από το Βρογχοκυψελιδικό επιθήλιο και συνήθως το ανευρίσκουμε στην περιφέρεια του πνεύμονα.

Δεν δίνει συμπτώματα και συχνά πριν γίνει κλινικά αντιληπτό έχει ήδη δώσει μεταστάσεις σε απόσταση. Πολύ συχνά διασπούν τον υπεζωκότα.

Κριτήριο της διάγνωσης ιστολογικά αποτελεί το TTF 1 (Thyroid Transcription Factor 1) το οποίο είναι θετικό στον πρωτοπαθή Καρκίνο του πνεύμονα και του θυρεοειδή και οι Κυτοκερατίνες 7 και 20 (Η Κυτοκερατίνη 7 αυξάνει και η 20 μειώνεται στο πρωτοπαθές αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα).

Υπάρχουν πολλοί υπότυποι του αδενοκαρκινώματος:

  • Βρογχικό
    • Αδενικό
    • Θηλώδες
    • Συμπαγές

μπορεί στην κατηγόρια του Αδενοκαρκινώματος να συναντήσουμε υπότυπους όπως ο Καρκίνος από κύτταρα σιελογόνων αδένων κλπ.

  • Βρογχοκυψελιδικό

 ενώ μπορεί να συναντήσουμε και Αδενοκαρκίνώματα που μοιάζουν με Μεσοθηλιώμα (Ψευδομεσοθηλιόμορφος Τύπος).

Η θεραπεία του είναι χειρουργική όταν το στάδιο το επιτρέπει και οι τεχνικές που προτείνονται είναι οι Ελάχιστα Επεμβατικές (Θωρακοσκοπική και Ρομποτική). Πρέπει να αφαιρείται ολόκληρος ο πνευμονικός λοβός που το περικλείει και να γίνεται και ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός.

Αν η μάζα είναι κεντρική θέση έχει η ανοικτή χειρουργική θώρακος.

Μετεγχειρητικά μπορεί ανάλογα με το στάδιο να απαιτηθεί συμπληρωματική χημειοθεραπεία ή και ακτινοθεραπεία. Επίσης ογκολογική πρέπει να είναι η θεραπεία αν το στάδιο δεν επιτρέπει τη διενέργεια χειρουργικής παρέμβασης.

Αρχική
Ο Ιατρός
Βιογραφικό
H Ομάδα - Συνεργασίες
Βίντεο
Φωτογραφίες
Θωρακοχειρουργική
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Πλάγιες Θωρακοτομές
Στερνοτομή
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Πιθανές Επιπλοκές της Χειρουργικής Θώρακος
Παθήσεις
Πνεύμονα
Καλοήθη Νοσήματα
Κύστες Πνεύμονα
Καλοήθεις Όγκοι Πνεύμονος - Καλοήθεις Όζοι Πνεύμονος
Αποστήματα Πνεύμονα
Πνευμοθώρακας
Κακοήθη Νοσήματα
Καρκίνος του Πνεύμονα
Μη Μικροκυτταρικός
Αδενοκαρκίνωμα
Πλακώδες Καρκίνωμα
Μεγαλοκυτταρικό
Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Πνεύμονα
Νοσήματα ενδιάμεσης κακοήθειας
Καρκινοειδή
Μεσοθωράκιο
Προσθίου και Ανωτέρου Μεσοθωρακίου
Λεμφώματα
Θυμώματα
Όγκοι από Γεννητικά Κύτταρα
Τερατώματα Μεσοθωρακίου
Σεμινώματα
Οπισθίου Μεσοθωρακίου
Νευρογενείς Όγκοι
Πλευριτικές Συλλογές
Τραχείας
Στενώσεις Τραχείας
Τραύμα Θώρακος
Κάταγμα Στέρνου
Κατάγματα Πλευρών
Αιμοθώρακας
Πνευμοθώρακας
Ασταθής Θώρακας
Θωρακικού Τοιχώματος
Επεμβάσεις
Πνεύμονα
Απλές Βιοψίες
Σφηνοειδείς Εκτομές (Wedge Resections)
Τμηματεκτομές Πνεύμονα (Segmentomies)
Λοβεκτομές (Lobectomies)
Πνευμονεκτομή (Pneumonectomies)
Χειρουργική αποκατάσταση Αυτομάτου Πνευμοθώρακα
Μεσοθωρακίου
Θυμεκτομές (Thymectomies)
Λοιπές Ογκεκτομές Μεσοθωρακίου
Χειρουργική Τραχείας
Εκτομές Τμήματος Τραχείας
Διαδερμική Τραχειοστομία
Χειρουργική Τραχειοστομία
Τραύμα Θώρακος
Παροχέτευση Θωρακικής Κοιλότητας
Σταθεροποίηση Καταγμάτων Στέρνου - Πλευρών
Οδηγός Ασθενών
Πρώτη Επαφή με τον Θωρακοχειρουργό σας
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Θωρακοσκοπική Χειρουργική
Ρομποτική Χειρουργική
Πληροφορίες και Οδηγίες για τους Ασθενείς που Πρόκειται να Χειρουργηθούν
Την Ημέρα του Χειρουργείου
Αμέσως μετά το Χειρουργείο
Κριτήρια Εξόδου από το Νοσοκομείο
Μετά την Έξοδο από το Νοσκομείο
Νέα
Επικοινωνία