Σε παρόμοια συχνότητα με αυτήν των θυμωμάτων όσον αφορά στα νεοπλάσματα του μεσοθωρακίου.

Συνήθως αποτελούν εκδήλωση ενός συστηματικού αιματολογικού νοσήματος και τα τα πιο συνήθη είναι τα Hodgkin και τα Non - Hodgkin λεμφώματα.

Πολύ σπανιότερα 5-10% των περιπτώσεων έχουμε να κάνουμε με ένα Πρωτοπαθές Λέμφωμα του Μεσοθωρακίου.

Οι συνήθεις ηλικίες που παρουσιάζονται είναι μεταξύ 30 και 50 ετών και περισσότερο σε γυναίκες.

Συνήθως σαν κλινικές εκδηλώσεις προκαλούν συμπτώματα β τύπου, όπως πυρετός, νυχτερινές εφιδρώσεις, αίσθημα κακουχίας κλπ όπως και συμπτώματα από πίεση γειτονικών δομών πχ σύνδρομο Άνω κοίλης φλέβας, δύσπνοια και θωρακικό πόνο.

Ένας ακόμη τύπος λεμφώματος είναι τα Πρωτοπαθή Λεμφώματα των Πνευμόνων.

Τα πρωτοπαθή λεμφώματα των πνευμόνων είναι εξαιρετικά σπάνια (0,3% των νεοπλασιών του πνεύμονα) Έχουν υπότυπους:

  1. Λεμφοκυτταρικό Λέμφωμα χαμηλής κακοήθειας (50-90% των περιπτώσεων)
  2. Λεμφώματα από μεγάλα κύτταρα
  3. Λεμφαγγειακή κοκκιωμάτωση (LyG)

Η Θωρακοχειρουργική έχει θέση στα λεμφώματα κυρίως ως διαγνωστικό μέσω για λήψη υλικού προς βιοψία κυρίως θωρακοσκοπικά ή ρομποτικά.

Η θεραπεία των λεμφωμάτων αφού τεθεί η ιστολογική διάγνωση έχει να κάνει με χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία.

Αρχική
Ο Ιατρός
Βιογραφικό
H Ομάδα - Συνεργασίες
Φωτογραφίες
Θωρακοχειρουργική
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Πλάγιες Θωρακοτομές
Στερνοτομή
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Πιθανές Επιπλοκές της Χειρουργικής Θώρακος
Παθήσεις
Πνεύμονα
Καλοήθη Νοσήματα
Κύστες Πνεύμονα
Καλοήθεις Όγκοι Πνεύμονος - Καλοήθεις Όζοι Πνεύμονος
Αποστήματα Πνεύμονα
Πνευμοθώρακας
Κακοήθη Νοσήματα
Καρκίνος του Πνεύμονα
Μη Μικροκυτταρικός
Αδενοκαρκίνωμα
Πλακώδες Καρκίνωμα
Μεγαλοκυτταρικό
Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Πνεύμονα
Νοσήματα ενδιάμεσης κακοήθειας
Καρκινοειδή
Μεσοθωράκιο
Προσθίου και Ανωτέρου Μεσοθωρακίου
Λεμφώματα
Θυμώματα
Όγκοι από Γεννητικά Κύτταρα
Τερατώματα Μεσοθωρακίου
Σεμινώματα
Οπισθίου Μεσοθωρακίου
Νευρογενείς Όγκοι
Πλευριτικές Συλλογές
Τραχείας
Στενώσεις Τραχείας
Τραύμα Θώρακος
Κάταγμα Στέρνου
Κατάγματα Πλευρών
Αιμοθώρακας
Πνευμοθώρακας
Ασταθής Θώρακας
Θωρακικού Τοιχώματος
Επεμβάσεις
Πνεύμονα
Απλές Βιοψίες
Σφηνοειδείς Εκτομές (Wedge Resections)
Τμηματεκτομές Πνεύμονα (Segmentomies)
Λοβεκτομές (Lobectomies)
Πνευμονεκτομή (Pneumonectomies)
Χειρουργική αποκατάσταση Αυτομάτου Πνευμοθώρακα
Μεσοθωρακίου
Θυμεκτομές (Thymectomies)
Λοιπές Ογκεκτομές Μεσοθωρακίου
Χειρουργική Τραχείας
Εκτομές Τμήματος Τραχείας
Διαδερμική Τραχειοστομία
Χειρουργική Τραχειοστομία
Τραύμα Θώρακος
Παροχέτευση Θωρακικής Κοιλότητας
Σταθεροποίηση Καταγμάτων Στέρνου - Πλευρών
Οδηγός Ασθενών
Πρώτη Επαφή με τον Θωρακοχειρουργό σας
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Θωρακοσκοπική Χειρουργική
Ρομποτική Χειρουργική
Πληροφορίες και Οδηγίες για τους Ασθενείς που Πρόκειται να Χειρουργηθούν
Την Ημέρα του Χειρουργείου
Αμέσως μετά το Χειρουργείο
Κριτήρια Εξόδου από το Νοσοκομείο
Μετά την Έξοδο από το Νοσκομείο
Νέα
Media
Επικοινωνία