Κατά την γέννηση ο Θύμος Αδένας είναι μεγάλος σε μέγεθος και βρίσκεται στο πρόσθιο και ανώτερο μεσοθωράκιο, έχοντας σχήμα "Η".

Όσο αυξάνει η ηλικία ο αδένας υποστρέφει σε μέγεθος και στην εφηβεία αποτελεί μόνο ένα υπόλειμμα αδένα.

Θύμωμα

Θύμωμα - Απεικόνιση Αξονικής Τομογραφίας και PET

Το πλέον κοινό νεόπλασμα του αδένα αλλά και ολόκληρου του μεσοθωρακίου αποτελεί το θύμωμα.

Η συχνότητα των Θυμωμάτων κορυφώνεται μεταξύ τρίτης και πέμπτης δεκαετίας της ζωής.

Υπάρχει άμεσος συσχετισμός μεταξύ της οντότητας του Θυμώματος και αυτής της Μυασθένειας.

Η Μυασθένεια εμφανίζεται σε μία συχνότητα 5-12/100.000 ανθρώπους και οι γυναίκες προσβάλλονται δύο φορές περισσότερο από τους άνδρες.

Στο 50% περίπου των περιπτώσεων το Θύμωμα δεν παρουσιάζει συμπτώματα και αποτελεί μόνο απεικονιστικό εύρημα συνήθως από μία αξονική τομογραφία που διενεργήθηκε για άλλο λόγο.

Όταν παρουσιάζει συμπτώματα αυτά είναι : Δύσπνοια, Βήχας, κόπωση και βύθιος πόνος στον θώρακα.

Πολύ σπανιότερα παρουσιάζονται συμπτώματα όπως απώλεια βάρους, πυρετός ή δεκατική πυρετική κίνηση.

Η Θεραπεία του Θυμώματος είναι η χειρουργική εξαίρεση του.

Η προσέγγιση του μπορεί να επιτευχθεί είτε με ανοικτή χειρουργική μέσω διατομής του στέρνου (Στερνοτομή) είτε με Ελάχιστα Επεμβατική Μέθοδο με Θωρακοσκοπική ή Ρομποτική τεχνική με 2 έως 4 πύλες εισόδου από το πλάγιο μέρος του θώρακα.

Η Θυμεκτομή είναι πολύ απαιτητική εγχείρηση και έχει μερικά σημεία που ο χειρουργός πρέπει να εστιάσει με ιδιαίτερη προσοχή.

Αυτά είναι η αναγνώριση των φρενικών νεύρων ώστε να μην τραυματιστούν και προκληθούν παρέσεις των ημιδιαφραγμάτων και η πλήρης αφαίρεση εκτός του θυμώματος, όλου του θύμου αδένα και του λίπους που τον περιβάλλει.

Η ανάρρωση ποικίλει ανάλογα με το αν συνυπάρχει ή όχι Μυασθένεια και φυσικά ανάλογα με το τι χειρουργική τεχνική ακολουθήθηκε.

Είναι ξεκάθαρη η πρόταση μας για αντιμετώπιση των νοσημάτων του θύμου αδένα με Ρομποτική Τεχνική. Η υπεροχή της έχει αποδειχθεί και οι ασθενείς εξέρχονται από το νοσοκομείο σε άριστη κατάσταση σε διάστημα 3 ημερών.

Αρχική
Ο Ιατρός
Βιογραφικό
H Ομάδα - Συνεργασίες
Βίντεο
Φωτογραφίες
Θωρακοχειρουργική
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Πλάγιες Θωρακοτομές
Στερνοτομή
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Πιθανές Επιπλοκές της Χειρουργικής Θώρακος
Παθήσεις
Πνεύμονα
Καλοήθη Νοσήματα
Κύστες Πνεύμονα
Καλοήθεις Όγκοι Πνεύμονος - Καλοήθεις Όζοι Πνεύμονος
Αποστήματα Πνεύμονα
Πνευμοθώρακας
Κακοήθη Νοσήματα
Καρκίνος του Πνεύμονα
Μη Μικροκυτταρικός
Αδενοκαρκίνωμα
Πλακώδες Καρκίνωμα
Μεγαλοκυτταρικό
Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Πνεύμονα
Νοσήματα ενδιάμεσης κακοήθειας
Καρκινοειδή
Μεσοθωράκιο
Προσθίου και Ανωτέρου Μεσοθωρακίου
Λεμφώματα
Θυμώματα
Όγκοι από Γεννητικά Κύτταρα
Τερατώματα Μεσοθωρακίου
Σεμινώματα
Οπισθίου Μεσοθωρακίου
Νευρογενείς Όγκοι
Πλευριτικές Συλλογές
Τραχείας
Στενώσεις Τραχείας
Τραύμα Θώρακος
Κάταγμα Στέρνου
Κατάγματα Πλευρών
Αιμοθώρακας
Πνευμοθώρακας
Ασταθής Θώρακας
Θωρακικού Τοιχώματος
Επεμβάσεις
Πνεύμονα
Απλές Βιοψίες
Σφηνοειδείς Εκτομές (Wedge Resections)
Τμηματεκτομές Πνεύμονα (Segmentomies)
Λοβεκτομές (Lobectomies)
Πνευμονεκτομή (Pneumonectomies)
Χειρουργική αποκατάσταση Αυτομάτου Πνευμοθώρακα
Μεσοθωρακίου
Θυμεκτομές (Thymectomies)
Λοιπές Ογκεκτομές Μεσοθωρακίου
Χειρουργική Τραχείας
Εκτομές Τμήματος Τραχείας
Διαδερμική Τραχειοστομία
Χειρουργική Τραχειοστομία
Τραύμα Θώρακος
Παροχέτευση Θωρακικής Κοιλότητας
Σταθεροποίηση Καταγμάτων Στέρνου - Πλευρών
Οδηγός Ασθενών
Πρώτη Επαφή με τον Θωρακοχειρουργό σας
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Θωρακοσκοπική Χειρουργική
Ρομποτική Χειρουργική
Πληροφορίες και Οδηγίες για τους Ασθενείς που Πρόκειται να Χειρουργηθούν
Την Ημέρα του Χειρουργείου
Αμέσως μετά το Χειρουργείο
Κριτήρια Εξόδου από το Νοσοκομείο
Μετά την Έξοδο από το Νοσκομείο
Νέα
Επικοινωνία