Συνήθως είναι Νευρογενείς όγκοι και αποτελούν το 15% με 20% των νεοπλασμάτων του Μεσοθωρακίου στους ενήλικες και 30% με 40% στα παιδιά.

Μπορούν να προέρχονται από το νευρικό έλυτρο από σπονδυλικά γάγγλια ή από παρασυμπαθητικά ή συμπαθητικά στοιχειά του αυτονόμου νευρικού συστήματος. Συνήθως είναι καλοήθη και ασυμπτωματικά στους ενήλικες.

Στα παιδιά όμως πολύ συχνά έχουν κακοήθη συμπεριφορά.

 1. Όγκοι που προέρχονται από το νευρικό έλυτρο
  • Είναι συνήθως καλοήθη νεοπλάσματα.
  • Συνήθως πρόκειται για Σβανώματα και Νευρινώματα.
  • Έχουν αργή ανάπτυξη.
  • Τα Σβανώματα συνήθως περιβάλλονται από κάψα, ενώ τα Νευρινώματα όχι. Κακοήθη Σβανώματα και Νευρινώματα συναντούμε συνήθως σε ασθενείς με Νευροϊνωμάτωση Von Recklinghousen.
  • Σε αυτήν την περίπτωση οι όγκοι δεν περιβάλλονται από κάψα και μεγαλώνουν εις βάρος παρακείμενων ιστών, αλλά μπορούν να δώσουν και μεταστάσεις σε απόσταση.
 2. Όγκοι του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος
  Προέρχονται από συμπαθητικά και παρασυμπαθητικά γάγγλια.
  Σε αντίθεση με τους όγκους του νευρικού ελύτρου οι όγκοι αυτοί προέρχονται από τα νευρικά κύτταρα.

  Τέτοιοι όγκοι είναι:

  • τα Γαγγλιονευρώματα τα οποία είναι καλοήθη
  • τα Γαγγλιοβλαστώματα τα οποία είναι μεικτά
  • τα Νευροβλαστώματα τα οποία είναι κακοήθη.
  • Όσο νωρίτερα διαγιγνώσκονται τόσο καλύτερη πρόγνωση έχουν
   
 3. Παραγαγγλιονικοί ογκοι

  Συνήθως εμφανίζονται στο μέσο και οπίσθιο μεσοθωράκιο κοντά στο καρδιακό πλέγμα και την αορτοσυμπαθητική άλυσο. Μπορεί να είναι χημικώς ανενεργά ή ενεργά και καλοήθη ή κακοήθη.

  Η διάγνωση για τη κακοήθη συμπεριφορά δεν βασίζεται τόσο στην ιστολογία αλλά στο αν αναπτύσσονται επιθετικά προς τους γύρω ιστούς. Στην διάγνωση βοηθάει η μέτρηση των κατεχολαμίνων των ουρών και των παραγώγων αυτών.

 4. Όγκοι Askin

  Πρόκειται για επιθετικούς όγκους με μικροκυτταρικό πρότυπο και είναι σπάνιοι. Συνήθως τους βρίσκουμε σε παιδιά και εφήβους. Πολύ συχνά διηθούν το θωρακικό τοίχωμα.

  Την θεραπεία τους συνίσταται σε χημειοθεραπεία, ριζική εκτομή και μετεγχειρητική χημειοθεραπεία.

  Γενικώς η χειρουργική παίζει σημαντικό ρολό για την θεραπεία των νευρογενών όγκων, τόσο των καλοηθών όσο και των κακοήθων.

Προτείνονται ξεκάθαρα η Ελάχιστα Επεμβατικές μέθοδοι όπως Θωρακοσκοπική και Ρομποτική θωρακοχειρουργική.

Έχουν άριστα αποτελέσματα και ελάχιστες επιπλοκές.

Αρχική
Ο Ιατρός
Βιογραφικό
H Ομάδα - Συνεργασίες
Βίντεο
Φωτογραφίες
Θωρακοχειρουργική
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Πλάγιες Θωρακοτομές
Στερνοτομή
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Πιθανές Επιπλοκές της Χειρουργικής Θώρακος
Παθήσεις
Πνεύμονα
Καλοήθη Νοσήματα
Κύστες Πνεύμονα
Καλοήθεις Όγκοι Πνεύμονος - Καλοήθεις Όζοι Πνεύμονος
Αποστήματα Πνεύμονα
Πνευμοθώρακας
Κακοήθη Νοσήματα
Καρκίνος του Πνεύμονα
Μη Μικροκυτταρικός
Αδενοκαρκίνωμα
Πλακώδες Καρκίνωμα
Μεγαλοκυτταρικό
Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Πνεύμονα
Νοσήματα ενδιάμεσης κακοήθειας
Καρκινοειδή
Μεσοθωράκιο
Προσθίου και Ανωτέρου Μεσοθωρακίου
Λεμφώματα
Θυμώματα
Όγκοι από Γεννητικά Κύτταρα
Τερατώματα Μεσοθωρακίου
Σεμινώματα
Οπισθίου Μεσοθωρακίου
Νευρογενείς Όγκοι
Πλευριτικές Συλλογές
Τραχείας
Στενώσεις Τραχείας
Τραύμα Θώρακος
Κάταγμα Στέρνου
Κατάγματα Πλευρών
Αιμοθώρακας
Πνευμοθώρακας
Ασταθής Θώρακας
Θωρακικού Τοιχώματος
Επεμβάσεις
Πνεύμονα
Απλές Βιοψίες
Σφηνοειδείς Εκτομές (Wedge Resections)
Τμηματεκτομές Πνεύμονα (Segmentomies)
Λοβεκτομές (Lobectomies)
Πνευμονεκτομή (Pneumonectomies)
Χειρουργική αποκατάσταση Αυτομάτου Πνευμοθώρακα
Μεσοθωρακίου
Θυμεκτομές (Thymectomies)
Λοιπές Ογκεκτομές Μεσοθωρακίου
Χειρουργική Τραχείας
Εκτομές Τμήματος Τραχείας
Διαδερμική Τραχειοστομία
Χειρουργική Τραχειοστομία
Τραύμα Θώρακος
Παροχέτευση Θωρακικής Κοιλότητας
Σταθεροποίηση Καταγμάτων Στέρνου - Πλευρών
Οδηγός Ασθενών
Πρώτη Επαφή με τον Θωρακοχειρουργό σας
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Θωρακοσκοπική Χειρουργική
Ρομποτική Χειρουργική
Πληροφορίες και Οδηγίες για τους Ασθενείς που Πρόκειται να Χειρουργηθούν
Την Ημέρα του Χειρουργείου
Αμέσως μετά το Χειρουργείο
Κριτήρια Εξόδου από το Νοσοκομείο
Μετά την Έξοδο από το Νοσκομείο
Νέα
Επικοινωνία