Το διάστημα που υπάρχει μεταξύ δύο πνευμόνων, ονομάζεται μεσοθωράκιο ή μεσο πνευμόνιο. Τα στοιχεία του μεσοθωρακίου δηλαδή η καρδιά και τα μεγάλα αγγεία, η τραχεία, ο οισοφάγος, ο θύμος αδένας κλπ περιβάλλονται από χαλαρό συνδετικό ιστό, νεύρα, αιμοφόρα και λεμφοφόρα αγγεία, λεμφαδένες και λίπος.

Η χαλαρότητα του συνδετικού ιστού και του λιπώδους ιστού και η ελαστικότητα των πνευμόνων και του υπεζωκότα καθιστούν το μεσοθωράκιο ικανό να κινείται και να μεταβάλλει τον όγκο
του στη θωρακική κοιλότητα.

Το μεσοθωράκιο είναι μια πολύ ευαίσθητη ανατομικά και λειτουργικά περιοχή λόγω κυρίως της σημαντικότητας των ανατομικών δομών που υπάρχουν σε αυτό όσο και του γεγονότος ότι είναι σχεδόν απαγορευτικό να μολυνθεί διότι αν αυτό συμβεί τα αποτελέσματα είναι σχεδόν θανατηφόρα.

Μεσοθωράκιο

Στην παθολογία του χωρίζουμε το μεσοθωράκιο ανατομικά σε πρόσθιο και ανώτερο μεσοθωράκιο, σε μέσο μεσοθωράκιο και οπίσθιο μεσοθωράκιο.

Στο πρόσθιο και ανώτερο Μεσοθωράκιο συναντούμε τα νοσήματα του Θύμου Αδένα, τα Λεμφώματα, τους Όγκους από γεννητικά κύτταρα, και τις μάζες που προέρχονται από τον θυρεοειδή αδένα (βρογχοκήλες).

Στο μέσο Μεσοθωράκιο συναντούμε τις Κύστεις του Μεσοθωρακίου, τις βρογχογενείς κύστεις, τις κύστεις ή και τα εκκολπώματα του οισοφάγου, Νευροεντερικές κύστεις, Περικαρδιακές κύστεις, Κύστεις του Θωρακικού πόρου κλπ.

Στο οπίσθιο Μεσοθωράκιο συναντούμε Νευρογενείς όγκους, Όγκους του Νευρικού ελίτρου, Όγκους του αυτόνομου Νευρικού συστήματος Παραγαγγλιονικούς Όγκους, Κακοήθεις Μικροκυτταρικούς όγκους (Askin Tumors) κλπ.

Αρχική
Ο Ιατρός
Βιογραφικό
H Ομάδα - Συνεργασίες
Φωτογραφίες
Θωρακοχειρουργική
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Πλάγιες Θωρακοτομές
Στερνοτομή
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Πιθανές Επιπλοκές της Χειρουργικής Θώρακος
Παθήσεις
Πνεύμονα
Καλοήθη Νοσήματα
Κύστες Πνεύμονα
Καλοήθεις Όγκοι Πνεύμονος - Καλοήθεις Όζοι Πνεύμονος
Αποστήματα Πνεύμονα
Πνευμοθώρακας
Κακοήθη Νοσήματα
Καρκίνος του Πνεύμονα
Μη Μικροκυτταρικός
Αδενοκαρκίνωμα
Πλακώδες Καρκίνωμα
Μεγαλοκυτταρικό
Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Πνεύμονα
Νοσήματα ενδιάμεσης κακοήθειας
Καρκινοειδή
Μεσοθωράκιο
Προσθίου και Ανωτέρου Μεσοθωρακίου
Λεμφώματα
Θυμώματα
Όγκοι από Γεννητικά Κύτταρα
Τερατώματα Μεσοθωρακίου
Σεμινώματα
Οπισθίου Μεσοθωρακίου
Νευρογενείς Όγκοι
Πλευριτικές Συλλογές
Τραχείας
Στενώσεις Τραχείας
Τραύμα Θώρακος
Κάταγμα Στέρνου
Κατάγματα Πλευρών
Αιμοθώρακας
Πνευμοθώρακας
Ασταθής Θώρακας
Θωρακικού Τοιχώματος
Επεμβάσεις
Πνεύμονα
Απλές Βιοψίες
Σφηνοειδείς Εκτομές (Wedge Resections)
Τμηματεκτομές Πνεύμονα (Segmentomies)
Λοβεκτομές (Lobectomies)
Πνευμονεκτομή (Pneumonectomies)
Χειρουργική αποκατάσταση Αυτομάτου Πνευμοθώρακα
Μεσοθωρακίου
Θυμεκτομές (Thymectomies)
Λοιπές Ογκεκτομές Μεσοθωρακίου
Χειρουργική Τραχείας
Εκτομές Τμήματος Τραχείας
Διαδερμική Τραχειοστομία
Χειρουργική Τραχειοστομία
Τραύμα Θώρακος
Παροχέτευση Θωρακικής Κοιλότητας
Σταθεροποίηση Καταγμάτων Στέρνου - Πλευρών
Οδηγός Ασθενών
Πρώτη Επαφή με τον Θωρακοχειρουργό σας
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Θωρακοσκοπική Χειρουργική
Ρομποτική Χειρουργική
Πληροφορίες και Οδηγίες για τους Ασθενείς που Πρόκειται να Χειρουργηθούν
Την Ημέρα του Χειρουργείου
Αμέσως μετά το Χειρουργείο
Κριτήρια Εξόδου από το Νοσοκομείο
Μετά την Έξοδο από το Νοσκομείο
Νέα
Media
Επικοινωνία