Όγκοι του Θωρακικού Τοιχώματος

Οι όγκοι του Θωρακικού Τοιχώματος αποτελούν το 1-2% των όγκων και το 60% αυτών είναι κακοήθεις ενώ το 40% είναι καλοήθεις.

Μπορεί να είναι πρωτοπαθείς όγκοι του Θωρακικού τοιχώματος που αφορούν τα οστά, τους χόνδρους, τους μύες τα αγγεία του Θωρακικού τοιχώματος, ή να αποτελούν μεταστάσεις από άλλη κακοήθεια του σώματος.

Διαγνωστικά ιδιαίτερα χρήσιμες είναι η αξονική τομογραφία και η μαγνητική τομογραφία που θα αναδείξουν την έκταση του όγκου αλλά και την σχέση με γειτονικούς ανατομικούς σχηματισμούς. Στην διαγνωστική πορεία και σταδιοποίηση προστίθενται το σπινθηρογράφημα οστών και το ΡΕΤ.

Σε όλα τα παραπάνω βασική θεραπεία αποτελεί η χειρουργική εξαίρεση. Μπορεί κατά περίπτωση να συνοδευτεί από χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ανάλογα με το είδος της κακοήθειας και την εντόπιση.

Πέρα από όλα τα προηγούμενα μπορεί ένας όγκος του θωρακικού τοιχώματος να αποτελεί διήθηση του τοιχώματος από πρωτοπαθή καρκίνο του πνεύμονα.

Στην περίπτωση αυτή μπορεί χειρουργικά να αφαιρεθεί το τμήμα του θωρακικού τοιχώματος μαζί με τον πρωτοπαθή όγκο και τον λοβό που το περιέχει.

Αν είναι μικρό το τμήμα του τοιχώματος, τότε με απλά συμπλησίαση των μυών επάνω από αυτό αποκαθίσταται το έλλειμμα. Αν είναι μεγάλο τότε απαιτείται η τοποθέτηση συνθετικού πλέγματος και πιθανώς μετάθεση μυϊκού κρημνού προς πλήρωση του ελλείμματος.

Αρχική
Ο Ιατρός
Βιογραφικό
H Ομάδα - Συνεργασίες
Φωτογραφίες
Θωρακοχειρουργική
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Πλάγιες Θωρακοτομές
Στερνοτομή
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Πιθανές Επιπλοκές της Χειρουργικής Θώρακος
Παθήσεις
Πνεύμονα
Καλοήθη Νοσήματα
Κύστες Πνεύμονα
Καλοήθεις Όγκοι Πνεύμονος - Καλοήθεις Όζοι Πνεύμονος
Αποστήματα Πνεύμονα
Πνευμοθώρακας
Κακοήθη Νοσήματα
Καρκίνος του Πνεύμονα
Μη Μικροκυτταρικός
Αδενοκαρκίνωμα
Πλακώδες Καρκίνωμα
Μεγαλοκυτταρικό
Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Πνεύμονα
Νοσήματα ενδιάμεσης κακοήθειας
Καρκινοειδή
Μεσοθωράκιο
Προσθίου και Ανωτέρου Μεσοθωρακίου
Λεμφώματα
Θυμώματα
Όγκοι από Γεννητικά Κύτταρα
Τερατώματα Μεσοθωρακίου
Σεμινώματα
Οπισθίου Μεσοθωρακίου
Νευρογενείς Όγκοι
Πλευριτικές Συλλογές
Τραχείας
Στενώσεις Τραχείας
Τραύμα Θώρακος
Κάταγμα Στέρνου
Κατάγματα Πλευρών
Αιμοθώρακας
Πνευμοθώρακας
Ασταθής Θώρακας
Θωρακικού Τοιχώματος
Επεμβάσεις
Πνεύμονα
Απλές Βιοψίες
Σφηνοειδείς Εκτομές (Wedge Resections)
Τμηματεκτομές Πνεύμονα (Segmentomies)
Λοβεκτομές (Lobectomies)
Πνευμονεκτομή (Pneumonectomies)
Χειρουργική αποκατάσταση Αυτομάτου Πνευμοθώρακα
Μεσοθωρακίου
Θυμεκτομές (Thymectomies)
Λοιπές Ογκεκτομές Μεσοθωρακίου
Χειρουργική Τραχείας
Εκτομές Τμήματος Τραχείας
Διαδερμική Τραχειοστομία
Χειρουργική Τραχειοστομία
Τραύμα Θώρακος
Παροχέτευση Θωρακικής Κοιλότητας
Σταθεροποίηση Καταγμάτων Στέρνου - Πλευρών
Οδηγός Ασθενών
Πρώτη Επαφή με τον Θωρακοχειρουργό σας
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Θωρακοσκοπική Χειρουργική
Ρομποτική Χειρουργική
Πληροφορίες και Οδηγίες για τους Ασθενείς που Πρόκειται να Χειρουργηθούν
Την Ημέρα του Χειρουργείου
Αμέσως μετά το Χειρουργείο
Κριτήρια Εξόδου από το Νοσοκομείο
Μετά την Έξοδο από το Νοσκομείο
Νέα
Media
Επικοινωνία