Στο ραντεβού με τον ιατρό σας μιλήστε για όλο το ιατρικό σας ιστορικό.

  1. Χρόνια νοσήματα που τυχόν έχετε π.χ υπέρταση, καρδιοπάθειες, κλπ.
  2. Φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνεται την τρέχουσα περίοδο. Αναφέρετε αν παίρνετε αντιπηκτικά φάρμακα όπως Plavix, ασπιρίνη κλπ. ή κορτιζονούχα αγωγή
  3. Αναφέρετε αν κάποια φαρμακευτική αγωγή που λάβατε στο παρελθόν σας προξένησε ανεπιθύμητες ενέργειες.
  4. Ρωτήστε τον ιατρό σας για όλες τις δυνατότητες χειρουργείου που σας παρέχονται για: Ανοιχτή χειρουργική θώρακος, Θωρακοσκοπική χειρουργική (VATS), ή Ρομποτική χειρουργική (RATS) και συζητήστε τις λεπτομέρειες. Ρωτήστε τον ιατρό σας όλες σας τις απορίες γύρω από την εγχείρηση που πρόκειται να υποβληθείτε
  5. Αναφέρετε το ασφαλιστικό σας πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες του
  6. Ενημερωθείτε για τις ανάγκες σε αίμα ή παραγώγων αυτού.

Όσοι καταθέσουν αίμα για εσάς μπορούν να το κάνουν σε οποιοδήποτε νοσοκομείο και πρέπει να αναφέρουν τα όνομα σας, το νοσοκομείο την ημέρα που θα χειρουργηθείτε.

Αρχική
Ο Ιατρός
Βιογραφικό
H Ομάδα - Συνεργασίες
Φωτογραφίες
Θωρακοχειρουργική
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Πλάγιες Θωρακοτομές
Στερνοτομή
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Πιθανές Επιπλοκές της Χειρουργικής Θώρακος
Παθήσεις
Πνεύμονα
Καλοήθη Νοσήματα
Κύστες Πνεύμονα
Καλοήθεις Όγκοι Πνεύμονος - Καλοήθεις Όζοι Πνεύμονος
Αποστήματα Πνεύμονα
Πνευμοθώρακας
Κακοήθη Νοσήματα
Καρκίνος του Πνεύμονα
Μη Μικροκυτταρικός
Αδενοκαρκίνωμα
Πλακώδες Καρκίνωμα
Μεγαλοκυτταρικό
Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Πνεύμονα
Νοσήματα ενδιάμεσης κακοήθειας
Καρκινοειδή
Μεσοθωράκιο
Προσθίου και Ανωτέρου Μεσοθωρακίου
Λεμφώματα
Θυμώματα
Όγκοι από Γεννητικά Κύτταρα
Τερατώματα Μεσοθωρακίου
Σεμινώματα
Οπισθίου Μεσοθωρακίου
Νευρογενείς Όγκοι
Πλευριτικές Συλλογές
Τραχείας
Στενώσεις Τραχείας
Τραύμα Θώρακος
Κάταγμα Στέρνου
Κατάγματα Πλευρών
Αιμοθώρακας
Πνευμοθώρακας
Ασταθής Θώρακας
Θωρακικού Τοιχώματος
Επεμβάσεις
Πνεύμονα
Απλές Βιοψίες
Σφηνοειδείς Εκτομές (Wedge Resections)
Τμηματεκτομές Πνεύμονα (Segmentomies)
Λοβεκτομές (Lobectomies)
Πνευμονεκτομή (Pneumonectomies)
Χειρουργική αποκατάσταση Αυτομάτου Πνευμοθώρακα
Μεσοθωρακίου
Θυμεκτομές (Thymectomies)
Λοιπές Ογκεκτομές Μεσοθωρακίου
Χειρουργική Τραχείας
Εκτομές Τμήματος Τραχείας
Διαδερμική Τραχειοστομία
Χειρουργική Τραχειοστομία
Τραύμα Θώρακος
Παροχέτευση Θωρακικής Κοιλότητας
Σταθεροποίηση Καταγμάτων Στέρνου - Πλευρών
Οδηγός Ασθενών
Πρώτη Επαφή με τον Θωρακοχειρουργό σας
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Θωρακοσκοπική Χειρουργική
Ρομποτική Χειρουργική
Πληροφορίες και Οδηγίες για τους Ασθενείς που Πρόκειται να Χειρουργηθούν
Την Ημέρα του Χειρουργείου
Αμέσως μετά το Χειρουργείο
Κριτήρια Εξόδου από το Νοσοκομείο
Μετά την Έξοδο από το Νοσκομείο
Νέα
Media
Επικοινωνία