Α) Θωρακοσκοπική Χειρουργική - V.A.T.S. (Video Assisted Thoracoscopic Surgery)

Με αυτήν την τεχνική ο Θωρακοχειρουργός μέσα από μικρές τομές εισάγει τα ειδικά εργαλεία που χρειάζεται και video camera η οποία στέλνει εικόνες σε οθόνη και καθοδηγεί τον χειρουργό καθ’ όλη την διάρκεια της εγχείρησης.

Θωρακοσκοπική Χειρουργική - V.A.T.S. (Video Assisted Thoracoscopic Surgery)

Β) Ρομποτική χειρουργική Θώρακος - R.A.T.S. (Robotic Assisted Thoracic Surgery)

Χρησιμοποιούμε το πλέον σύγχρονο ρομποτικό σύστημα παγκοσμίως το Da Vinci Xi. H εγχείρηση διενεργείται μέσα από μικρές τομές παρόμοιες με εκείνες της Θωρακοσκοπικής μεθόδου.

Το ρομποτικό σύστημα Da Vinci διαθέτει οπτικό σύστημα υψηλής ευκρίνειας (ΗD) και τρισδιάστατο (3D) και ειδικά εργαλεία υψηλής τεχνολογίας με δυνατότητα χειρισμών έως και 360 μοίρες που δίνει τεράστια ευχέρεια χειρισμών και κινήσεων στον Θωρακοχειρουργό, άριστο έλεγχο των κινήσεων αυτών, θεαματική ακρίβεια και άριστη όραση.

Ρομποτική χειρουργική Θώρακος - R.A.T.S. (Robotic Assisted Thoracic Surgery)

Αρχική
Ο Ιατρός
Βιογραφικό
H Ομάδα - Συνεργασίες
Φωτογραφίες
Θωρακοχειρουργική
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Πλάγιες Θωρακοτομές
Στερνοτομή
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Πιθανές Επιπλοκές της Χειρουργικής Θώρακος
Παθήσεις
Πνεύμονα
Καλοήθη Νοσήματα
Κύστες Πνεύμονα
Καλοήθεις Όγκοι Πνεύμονος - Καλοήθεις Όζοι Πνεύμονος
Αποστήματα Πνεύμονα
Πνευμοθώρακας
Κακοήθη Νοσήματα
Καρκίνος του Πνεύμονα
Μη Μικροκυτταρικός
Αδενοκαρκίνωμα
Πλακώδες Καρκίνωμα
Μεγαλοκυτταρικό
Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Πνεύμονα
Νοσήματα ενδιάμεσης κακοήθειας
Καρκινοειδή
Μεσοθωράκιο
Προσθίου και Ανωτέρου Μεσοθωρακίου
Λεμφώματα
Θυμώματα
Όγκοι από Γεννητικά Κύτταρα
Τερατώματα Μεσοθωρακίου
Σεμινώματα
Οπισθίου Μεσοθωρακίου
Νευρογενείς Όγκοι
Πλευριτικές Συλλογές
Τραχείας
Στενώσεις Τραχείας
Τραύμα Θώρακος
Κάταγμα Στέρνου
Κατάγματα Πλευρών
Αιμοθώρακας
Πνευμοθώρακας
Ασταθής Θώρακας
Θωρακικού Τοιχώματος
Επεμβάσεις
Πνεύμονα
Απλές Βιοψίες
Σφηνοειδείς Εκτομές (Wedge Resections)
Τμηματεκτομές Πνεύμονα (Segmentomies)
Λοβεκτομές (Lobectomies)
Πνευμονεκτομή (Pneumonectomies)
Χειρουργική αποκατάσταση Αυτομάτου Πνευμοθώρακα
Μεσοθωρακίου
Θυμεκτομές (Thymectomies)
Λοιπές Ογκεκτομές Μεσοθωρακίου
Χειρουργική Τραχείας
Εκτομές Τμήματος Τραχείας
Διαδερμική Τραχειοστομία
Χειρουργική Τραχειοστομία
Τραύμα Θώρακος
Παροχέτευση Θωρακικής Κοιλότητας
Σταθεροποίηση Καταγμάτων Στέρνου - Πλευρών
Οδηγός Ασθενών
Πρώτη Επαφή με τον Θωρακοχειρουργό σας
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Θωρακοσκοπική Χειρουργική
Ρομποτική Χειρουργική
Πληροφορίες και Οδηγίες για τους Ασθενείς που Πρόκειται να Χειρουργηθούν
Την Ημέρα του Χειρουργείου
Αμέσως μετά το Χειρουργείο
Κριτήρια Εξόδου από το Νοσοκομείο
Μετά την Έξοδο από το Νοσκομείο
Νέα
Media
Επικοινωνία