Χειρουργική Τραχείας

Όταν το μήκος της στένωσης δεν ξεπερνά τα πέντε εκατοστά τότε κινητοποιούμε τα τμήματα της τραχείας πάνω και κάτω από την στένωση και εν συνέχεια διενεργείται τελικό - τελική αναστόμωση με απορροφίσημα συνθετικά ράμματα.

Εάν η στένωση είναι μεγαλύτερη μπορεί να επιχειρηθεί ενδοθωρακική κινητοποίηση. Σε ελλείμματα ιστού έχουν χρησιμοποιηθεί μοσχεύματα από διάφορους ανατομικούς σχηματισμούς όπως: ωτικό πτερύγιο, ρινικός χόνδρος κλπ.

Επιλεγούμε την χειρουργική Τραχειοτομία σε περιπτώσεις ασθενών που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες.

Για παράδειγμα ασθενείς χειρουργημένοι στον τράχηλο για άλλον λόγο (θυρεοειδεκτόμη κλπ.), σε παχύσαρκους ασθενής, σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε τραχηλική ακτινοβολία.

Σε ασθενής που νοσηλεύονται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και έχουν παρατεταμένη διασωλήνωση είναι πολλές φορές αναγκαίο και να εξασφαλιστεί η παροχή αέρα στους πνεύμονες μέσω Τραχειοτομίας.

Η διαθερμική Τραχειοτομίας είναι μια μέθοδος Τραχειοτομίας που μπορεί να διενεργηθεί και σε συνθήκες επείγοντος στο κρεβάτι της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

Αρχική
Ο Ιατρός
Βιογραφικό
H Ομάδα - Συνεργασίες
Φωτογραφίες
Θωρακοχειρουργική
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Πλάγιες Θωρακοτομές
Στερνοτομή
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Πιθανές Επιπλοκές της Χειρουργικής Θώρακος
Παθήσεις
Πνεύμονα
Καλοήθη Νοσήματα
Κύστες Πνεύμονα
Καλοήθεις Όγκοι Πνεύμονος - Καλοήθεις Όζοι Πνεύμονος
Αποστήματα Πνεύμονα
Πνευμοθώρακας
Κακοήθη Νοσήματα
Καρκίνος του Πνεύμονα
Μη Μικροκυτταρικός
Αδενοκαρκίνωμα
Πλακώδες Καρκίνωμα
Μεγαλοκυτταρικό
Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Πνεύμονα
Νοσήματα ενδιάμεσης κακοήθειας
Καρκινοειδή
Μεσοθωράκιο
Προσθίου και Ανωτέρου Μεσοθωρακίου
Λεμφώματα
Θυμώματα
Όγκοι από Γεννητικά Κύτταρα
Τερατώματα Μεσοθωρακίου
Σεμινώματα
Οπισθίου Μεσοθωρακίου
Νευρογενείς Όγκοι
Πλευριτικές Συλλογές
Τραχείας
Στενώσεις Τραχείας
Τραύμα Θώρακος
Κάταγμα Στέρνου
Κατάγματα Πλευρών
Αιμοθώρακας
Πνευμοθώρακας
Ασταθής Θώρακας
Θωρακικού Τοιχώματος
Επεμβάσεις
Πνεύμονα
Απλές Βιοψίες
Σφηνοειδείς Εκτομές (Wedge Resections)
Τμηματεκτομές Πνεύμονα (Segmentomies)
Λοβεκτομές (Lobectomies)
Πνευμονεκτομή (Pneumonectomies)
Χειρουργική αποκατάσταση Αυτομάτου Πνευμοθώρακα
Μεσοθωρακίου
Θυμεκτομές (Thymectomies)
Λοιπές Ογκεκτομές Μεσοθωρακίου
Χειρουργική Τραχείας
Εκτομές Τμήματος Τραχείας
Διαδερμική Τραχειοστομία
Χειρουργική Τραχειοστομία
Τραύμα Θώρακος
Παροχέτευση Θωρακικής Κοιλότητας
Σταθεροποίηση Καταγμάτων Στέρνου - Πλευρών
Οδηγός Ασθενών
Πρώτη Επαφή με τον Θωρακοχειρουργό σας
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Θωρακοσκοπική Χειρουργική
Ρομποτική Χειρουργική
Πληροφορίες και Οδηγίες για τους Ασθενείς που Πρόκειται να Χειρουργηθούν
Την Ημέρα του Χειρουργείου
Αμέσως μετά το Χειρουργείο
Κριτήρια Εξόδου από το Νοσοκομείο
Μετά την Έξοδο από το Νοσκομείο
Νέα
Media
Επικοινωνία