Πρόκειται για την πιο συνήθη παρέμβσαη της Θωρακοχειρουργικής.

Στο τραύμα θώρακος μπορεί να απαιτηθεί λόγω Πνευμοθώρακα, Αιμοθώρακα ή συνύπαρξης και των δύο, δηλαδή Αιμο-πνευμοθώρακα.

Μπορεί να διενεργηθεί με τοπική αναισθησία ή και με μέθη.

Είναι προτιμότερο να διενεργείται σε αίθουσα χειρουργείου υπό άσηπτες συνθήκες. Αλλά μπορεί να διενεργηθεί ακόμη και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών σε πιο επείγουσες καταστάσεις.

Με τον ασθενή σε ύπτια θέση διενεργείται μία τομή στο πλάγιο θωρακικό τοίχωμα στο ημιθωράκιο που αφορά η βλάβη στο ύψος του 5-ου ή 6-ου μεσοπλεύριου διαστήματος κατά την μέση μασχαλιαία γραμμή. Διηνίζονται οι μύες αναίμακτα και στο επάνω χείλος της πλευράς που οδηγούμαστε με μη αιχμηρό εργαλείο εισερχόμαστε στον υπεζωκοτικό χώρο. Διευρύνουμε σταδιακά την οπή που δημιουργήσαμε και ακολούθως τοποθετούμε ενδοθωρακικά τον σωλήνα θωρακικής παροχέτευσης.

Σωλήνας Περισυλλογής

Ο σωλήνας συνδέεται σε έναν κάδο περισυλλογής και εκεί συγκεντρώνεται η αιματηρή πλευριτική συλλογή του Αιμοθώρακα. Επίσης εάν πρόκειται για Πνευμοθώρακα μέσω του σωλήνα και του κάδου παροχετεύεται ο αέρας που διαφεύγει από το ημιθωράκιο (φαινόμενο το οποίο παρατηρείται μέσω φυσαλίδων που δημιουργούνται).

Ο κάδος περισυλλογής έχει συγκοινωνούντες στήλες που συλλέγουν τα υγρά από τον θώρακα και στήλες εξισορρόπησης της ατμοσφαιρικής πίεσης ώστε να δημιουργούνται κατάλληλες συνθήκες ροής προς το περιβάλλον.

Το σύστημα παροχέτευσης γνωστό και ως Bulau επιτρέπει στον ασθενή να είναι περιπατητικός.

Ο ασθενής είναι περιπατητικός

Σε Αιμοθώρακα συνηθίζουμε να τοποθετούμε σωλήνες μεγάλου διαμετρήματος ώστε να μην βουλώσουν από πήγματα αίματος. Τα συνήθη διαμετρήματα είναι 32 με 36 F.

Αν με την τοποθέτηση του σωλήνα παροχέτευσης παροχετευθούν άμεσα 1000 κ.ε. αιματηρής πλευριτικής συλλογής και από εκεί και έπειτα υπάρχει παροχή > 100 κ.ε. / ώρα τότε έχουμε απόλυτη ένδειξη διενέργειας ερευνητικής θωρακοτομής ώστε να αντιμετωπιστεί η αιμορραγία.

Εάν η παροχέτευση του αιμοθώρακα δεν είναι πλήρης υπάρχει ο κίνδυνος η ποσότητα αίματος που παραμένει στο ημιθωράκιο να μολυνθεί και να δημιουργηθεί μετατραυματικό εμπύημα και να υπάρξει αναγκαιότητα για διενέργεια εμπυημεκτομής και αποφλοίωσης.

Αρχική
Ο Ιατρός
Βιογραφικό
H Ομάδα - Συνεργασίες
Βίντεο
Φωτογραφίες
Θωρακοχειρουργική
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Πλάγιες Θωρακοτομές
Στερνοτομή
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Πιθανές Επιπλοκές της Χειρουργικής Θώρακος
Παθήσεις
Πνεύμονα
Καλοήθη Νοσήματα
Κύστες Πνεύμονα
Καλοήθεις Όγκοι Πνεύμονος - Καλοήθεις Όζοι Πνεύμονος
Αποστήματα Πνεύμονα
Πνευμοθώρακας
Κακοήθη Νοσήματα
Καρκίνος του Πνεύμονα
Μη Μικροκυτταρικός
Αδενοκαρκίνωμα
Πλακώδες Καρκίνωμα
Μεγαλοκυτταρικό
Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Πνεύμονα
Νοσήματα ενδιάμεσης κακοήθειας
Καρκινοειδή
Μεσοθωράκιο
Προσθίου και Ανωτέρου Μεσοθωρακίου
Λεμφώματα
Θυμώματα
Όγκοι από Γεννητικά Κύτταρα
Τερατώματα Μεσοθωρακίου
Σεμινώματα
Οπισθίου Μεσοθωρακίου
Νευρογενείς Όγκοι
Πλευριτικές Συλλογές
Τραχείας
Στενώσεις Τραχείας
Τραύμα Θώρακος
Κάταγμα Στέρνου
Κατάγματα Πλευρών
Αιμοθώρακας
Πνευμοθώρακας
Ασταθής Θώρακας
Θωρακικού Τοιχώματος
Επεμβάσεις
Πνεύμονα
Απλές Βιοψίες
Σφηνοειδείς Εκτομές (Wedge Resections)
Τμηματεκτομές Πνεύμονα (Segmentomies)
Λοβεκτομές (Lobectomies)
Πνευμονεκτομή (Pneumonectomies)
Χειρουργική αποκατάσταση Αυτομάτου Πνευμοθώρακα
Μεσοθωρακίου
Θυμεκτομές (Thymectomies)
Λοιπές Ογκεκτομές Μεσοθωρακίου
Χειρουργική Τραχείας
Εκτομές Τμήματος Τραχείας
Διαδερμική Τραχειοστομία
Χειρουργική Τραχειοστομία
Τραύμα Θώρακος
Παροχέτευση Θωρακικής Κοιλότητας
Σταθεροποίηση Καταγμάτων Στέρνου - Πλευρών
Οδηγός Ασθενών
Πρώτη Επαφή με τον Θωρακοχειρουργό σας
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Θωρακοσκοπική Χειρουργική
Ρομποτική Χειρουργική
Πληροφορίες και Οδηγίες για τους Ασθενείς που Πρόκειται να Χειρουργηθούν
Την Ημέρα του Χειρουργείου
Αμέσως μετά το Χειρουργείο
Κριτήρια Εξόδου από το Νοσοκομείο
Μετά την Έξοδο από το Νοσκομείο
Νέα
Επικοινωνία