Τραύμα Θώρακος

Πρόκειται για την πιο συνήθη παρέμβσαη της Θωρακοχειρουργικής.

Στο τραύμα θώρακος μπορεί να απαιτηθεί λόγω Πνευμοθώρακα, Αιμοθώρακα ή συνύπαρξης και των δύο, δηλαδή Αιμο-πνευμοθώρακα.

Σε περιπτώσεις πολλαπλών καταγμάτων πλευρών ή και σε περιπτώσεις ασταθούς θώρακα η αναπνευστικές κινήσεις μπορεί να εμφανιστούν πολύ επηρεασμένες. Σε κάποιες δε περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί και οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια.

Επιλεκτικά λοιπόν σε κάποιους ασθενείς προχωράμε σε χειρουργική σταθεροποίηση των πλευρών που έχουν υποστεί κατάγματα.

Η σταθεροποίηση γίνεται μέσω μίας ανοικτής τομής, και αφού παρασκευαστούν οι πλευρές τοποθετούνται πλάκες τιτανίου επάνω τους που βιδώνονται ουσιαστικά επάνω στις πλευρές και έτσι σταθεροποιούνται. Έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία και ενδομυελικές πλάκες τιτανίου (ακόμα και με Ελάχιστα Επεμβατική μέθοδο) με άριστα αποτελέσματα.

Η σταθεροποίηση σχεδόν άμεσα επιφέρει και την αναπνευστική βελτίωση του ασθενούς.

Αρχική
Ο Ιατρός
Βιογραφικό
H Ομάδα - Συνεργασίες
Φωτογραφίες
Θωρακοχειρουργική
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Πλάγιες Θωρακοτομές
Στερνοτομή
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Πιθανές Επιπλοκές της Χειρουργικής Θώρακος
Παθήσεις
Πνεύμονα
Καλοήθη Νοσήματα
Κύστες Πνεύμονα
Καλοήθεις Όγκοι Πνεύμονος - Καλοήθεις Όζοι Πνεύμονος
Αποστήματα Πνεύμονα
Πνευμοθώρακας
Κακοήθη Νοσήματα
Καρκίνος του Πνεύμονα
Μη Μικροκυτταρικός
Αδενοκαρκίνωμα
Πλακώδες Καρκίνωμα
Μεγαλοκυτταρικό
Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Πνεύμονα
Νοσήματα ενδιάμεσης κακοήθειας
Καρκινοειδή
Μεσοθωράκιο
Προσθίου και Ανωτέρου Μεσοθωρακίου
Λεμφώματα
Θυμώματα
Όγκοι από Γεννητικά Κύτταρα
Τερατώματα Μεσοθωρακίου
Σεμινώματα
Οπισθίου Μεσοθωρακίου
Νευρογενείς Όγκοι
Πλευριτικές Συλλογές
Τραχείας
Στενώσεις Τραχείας
Τραύμα Θώρακος
Κάταγμα Στέρνου
Κατάγματα Πλευρών
Αιμοθώρακας
Πνευμοθώρακας
Ασταθής Θώρακας
Θωρακικού Τοιχώματος
Επεμβάσεις
Πνεύμονα
Απλές Βιοψίες
Σφηνοειδείς Εκτομές (Wedge Resections)
Τμηματεκτομές Πνεύμονα (Segmentomies)
Λοβεκτομές (Lobectomies)
Πνευμονεκτομή (Pneumonectomies)
Χειρουργική αποκατάσταση Αυτομάτου Πνευμοθώρακα
Μεσοθωρακίου
Θυμεκτομές (Thymectomies)
Λοιπές Ογκεκτομές Μεσοθωρακίου
Χειρουργική Τραχείας
Εκτομές Τμήματος Τραχείας
Διαδερμική Τραχειοστομία
Χειρουργική Τραχειοστομία
Τραύμα Θώρακος
Παροχέτευση Θωρακικής Κοιλότητας
Σταθεροποίηση Καταγμάτων Στέρνου - Πλευρών
Οδηγός Ασθενών
Πρώτη Επαφή με τον Θωρακοχειρουργό σας
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Θωρακοσκοπική Χειρουργική
Ρομποτική Χειρουργική
Πληροφορίες και Οδηγίες για τους Ασθενείς που Πρόκειται να Χειρουργηθούν
Την Ημέρα του Χειρουργείου
Αμέσως μετά το Χειρουργείο
Κριτήρια Εξόδου από το Νοσοκομείο
Μετά την Έξοδο από το Νοσκομείο
Νέα
Media
Επικοινωνία