Η διαγνωστική διενέργεια της αξονικής τομογραφίας υψηλής ευκρίνειας (HRCT) τα τελευταία χρόνια οδήγησε στον εντοπισμό ολοένα και μικρότερων οζιδίων ή σκιάσεων του πνεύμονα. Έτσι εισήλθε στην θωρακοχειρουργική καθημερινότητα ο όρος GGO - GGN Ground glass opacity - Ground glass nodule, δηλαδή σκίαση ή οζίδιο δίκην θαμβής υάλου (θαμπού γυαλιού), το οποίο συχνά αντιπροσωπεύει ένα αρχικό στάδιο κακοήθειας του πνεύμονα.

Έτσι λοιπόν αναπτύχθηκε χειρουργικά η έννοια της ανατομικής Τμηματεκτομής πνεύμονα, της εκτομής δηλαδή συγκεκριμένου ανατομικού πνευμονικού τμήματος αφού διαιρεθούν και αποκοπούν τα τμηματικά αγγεία και ο τμηματικός βρόγχος.

Εξαιρετικά σημαντικό για τη διενέργεια μια τμηματεκτομής είναι ο ακριβής εντοπισμός του τμήματος που περιέχει τη βλάβη ώστε να αναζητηθούν τα χειρουργικά τα αγγεία που αφορούν το συγκεκριμένο τμήμα.

Τμηματεκτομή Πνεύμονα

Υπάρχουν περιπτώσεις που η βλάβη βρίσκεται στα όρια δύο πνευμονικών τμημάτων, οπότε σε αυτήν την περίπτωση είναι αναγκαία η εκτομή πέρα από τα ανατομικά όρια του πνευμονικού τμήματος.

Θα πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι για υπέργηρους ασθενείς και για ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια για περιφερικά κακοήθη οζίδια, η διενέργεια τμηματεκτομής αντί για λοβεκτομή (που πιθανώς οι ασθενείς αυτοί δεν θα άντεχαν αναπνευστικά) έχει την ίδια μετεγχειρητική προγνωστική αξία.

Οι Τμηματεκτομές είναι ιδιαίτερα ανατομικές επεμβάσεις και ιδιαίτερα απαιτητικές. Κατά πολλούς κάποιες τμηματεκτομές έχουν βαθμό δυσκολίας μεγαλύτερο και από αυτόν μιας λοβεκτομής διότι οι παρασκευές και η ανεύρεση των τμηματικών αγγείων γίνονται ενδοπαρεγχυματικά.

Πάντα στο τέλος μίας τμηματεκτομής αναζητούμε την βλάβη στο εξαιρεθέν τμήμα στο χειρουργικό τραπέζι πριν αποσταλεί το υλικό στο ανατομοπαθολογικό εργαστήριο για να είμαστε σίγουροι ότι εξαιρέθηκε σωστά.

Οι τεχνικές που προτείνονται είναι οι Ελάχιστα Επεμβατικές τεχνικές: Θωρακοσκοπική και Ρομποτική. Τα αποτελέσματά τους είναι εξαιρετικά με άριστη μετεγχειρητική πορεία των 3 ημερών περίπου.

Αρχική
Ο Ιατρός
Βιογραφικό
H Ομάδα - Συνεργασίες
Φωτογραφίες
Θωρακοχειρουργική
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Πλάγιες Θωρακοτομές
Στερνοτομή
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Πιθανές Επιπλοκές της Χειρουργικής Θώρακος
Παθήσεις
Πνεύμονα
Καλοήθη Νοσήματα
Κύστες Πνεύμονα
Καλοήθεις Όγκοι Πνεύμονος - Καλοήθεις Όζοι Πνεύμονος
Αποστήματα Πνεύμονα
Πνευμοθώρακας
Κακοήθη Νοσήματα
Καρκίνος του Πνεύμονα
Μη Μικροκυτταρικός
Αδενοκαρκίνωμα
Πλακώδες Καρκίνωμα
Μεγαλοκυτταρικό
Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Πνεύμονα
Νοσήματα ενδιάμεσης κακοήθειας
Καρκινοειδή
Μεσοθωράκιο
Προσθίου και Ανωτέρου Μεσοθωρακίου
Λεμφώματα
Θυμώματα
Όγκοι από Γεννητικά Κύτταρα
Τερατώματα Μεσοθωρακίου
Σεμινώματα
Οπισθίου Μεσοθωρακίου
Νευρογενείς Όγκοι
Πλευριτικές Συλλογές
Τραχείας
Στενώσεις Τραχείας
Τραύμα Θώρακος
Κάταγμα Στέρνου
Κατάγματα Πλευρών
Αιμοθώρακας
Πνευμοθώρακας
Ασταθής Θώρακας
Θωρακικού Τοιχώματος
Επεμβάσεις
Πνεύμονα
Απλές Βιοψίες
Σφηνοειδείς Εκτομές (Wedge Resections)
Τμηματεκτομές Πνεύμονα (Segmentomies)
Λοβεκτομές (Lobectomies)
Πνευμονεκτομή (Pneumonectomies)
Χειρουργική αποκατάσταση Αυτομάτου Πνευμοθώρακα
Μεσοθωρακίου
Θυμεκτομές (Thymectomies)
Λοιπές Ογκεκτομές Μεσοθωρακίου
Χειρουργική Τραχείας
Εκτομές Τμήματος Τραχείας
Διαδερμική Τραχειοστομία
Χειρουργική Τραχειοστομία
Τραύμα Θώρακος
Παροχέτευση Θωρακικής Κοιλότητας
Σταθεροποίηση Καταγμάτων Στέρνου - Πλευρών
Οδηγός Ασθενών
Πρώτη Επαφή με τον Θωρακοχειρουργό σας
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Θωρακοσκοπική Χειρουργική
Ρομποτική Χειρουργική
Πληροφορίες και Οδηγίες για τους Ασθενείς που Πρόκειται να Χειρουργηθούν
Την Ημέρα του Χειρουργείου
Αμέσως μετά το Χειρουργείο
Κριτήρια Εξόδου από το Νοσοκομείο
Μετά την Έξοδο από το Νοσκομείο
Νέα
Media
Επικοινωνία