Η πιο συνήθης ένδειξη διενέργειας μίας Λοβεκτομής πνεύμονα είναι ο καρκίνος του πνεύμονα. Υπάρχουν όμως και σπανιότερες περιπτώσεις άλλων νοσημάτων που απαιτούν Λοβεκτομή όπως:
αποστήματα πνεύμονα ή άλλες κοιλοτηκές εξεργασίες μη κακοήθους αιτιολογίας

Λοβεκτομή

Τα είδη των λοβεκτομών πνεύμονα είναι τα ακόλουθα:

 • δεξιά άνω λοβεκτομή
 • δεξιά μέση λοβεκτομή
 • δεξιά κάτω λοβεκτομή
 • αριστερή άνω λοβεκτομή
 • αριστερή κάτω λοβεκτομή

Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης μπορεί να απαιτηθεί η εξαίρεση δύο πνευμονικών λοβών και αυτό στη δεξιά πλευρά. Σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε για διενέργεια Διλοβεκτομής.

Τα είδη των διλοβεκτομών είναι τα ακόλουθα:

 • δεξιά άνω και μέση διλοβεκτομή
 • δεξιά κάτω και μέση διλοβεκτομή

Δεν έχει νόημα να διενεργηθεί άνω και κάτω διλοβεκτομή πνεύμονα διότι αν ο μέσος λοβός παραμείνει στο ημιθωράκιο δεν είναι ικανός λόγω μεγέθους να καλύψει μετεγχειρητικά όλον τον χώρο του ημιθωρακίου και λόγω έλλειψης στηρικτικών επιφανειών γύρω του θα υποστεί και συστροφή. Σε μια τέτοια περίπτωση θα αφαιρεθεί όλος ο δεξιός πνεύμονας, θα γίνει δηλαδή Πνευμονεκτομή.

Οι Λοβεκτομές είναι ιδιαίτερα απαιτητικές επεμβάσεις που απαιτούν ακρίβεια και στρατηγική.

Η σειρά των αγγειακών αποκλεισμών που πρέπει να τηρηθεί κατά την διενέργεια τους είναι ύψιστης ογκολογικής σημασίας.

Μετά την αφαίρεση ενός λοβού του πνεύμονα, ο εναπομείναντας πνεύμονας αυξάνει σε όγκο και καταλαμβάνει τον χώρο του λοβού που αφαιρέθηκε.

Η λοβεκτομή μπορεί να διενεργηθεί:

 • Ανοικτά (με πλάγια θωρακοτομή)
 • Ελάχιστα Επεμβατικά:
  1. Θωρακοσκοπικά (VATS)
  2. Ρομποτικά (RATS)

Προτείνεται ξεκάθαρα η διενέργεια Λοβεκτομής εάν αυτό είναι δυνατόν με Ελάχιστα Επεμβατική μέθοδο διότι με αυτές τις τεχνικές η μετεγχειρητική περίοδος είναι κατά πολύ ποιοτικότερη και οι πιθανές επιπλοκές σημαντικά λιγότερες.

Μετά την αφαίρεση του λοβού τοποθετείται ένας σωλήνας παροχέτευσης (bulau).

Ο απαιτούμενος χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο είναι από 3 έως 6 ημέρες ενώ στην ανοικτή λοβεκτομή έως και δέκα ημέρες.

Είναι δυνατή η παραμονή στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας το πρώτο 24ωρο.

Οι Λοβεκτομές για ογκολογικούς λόγους πρέπει πάντα να συνοδεύονται από λεμφαδενικό καθαρισμό του μεσοθωρακίου.

Αρχική
Ο Ιατρός
Βιογραφικό
H Ομάδα - Συνεργασίες
Βίντεο
Φωτογραφίες
Θωρακοχειρουργική
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Πλάγιες Θωρακοτομές
Στερνοτομή
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Πιθανές Επιπλοκές της Χειρουργικής Θώρακος
Παθήσεις
Πνεύμονα
Καλοήθη Νοσήματα
Κύστες Πνεύμονα
Καλοήθεις Όγκοι Πνεύμονος - Καλοήθεις Όζοι Πνεύμονος
Αποστήματα Πνεύμονα
Πνευμοθώρακας
Κακοήθη Νοσήματα
Καρκίνος του Πνεύμονα
Μη Μικροκυτταρικός
Αδενοκαρκίνωμα
Πλακώδες Καρκίνωμα
Μεγαλοκυτταρικό
Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Πνεύμονα
Νοσήματα ενδιάμεσης κακοήθειας
Καρκινοειδή
Μεσοθωράκιο
Προσθίου και Ανωτέρου Μεσοθωρακίου
Λεμφώματα
Θυμώματα
Όγκοι από Γεννητικά Κύτταρα
Τερατώματα Μεσοθωρακίου
Σεμινώματα
Οπισθίου Μεσοθωρακίου
Νευρογενείς Όγκοι
Πλευριτικές Συλλογές
Τραχείας
Στενώσεις Τραχείας
Τραύμα Θώρακος
Κάταγμα Στέρνου
Κατάγματα Πλευρών
Αιμοθώρακας
Πνευμοθώρακας
Ασταθής Θώρακας
Θωρακικού Τοιχώματος
Επεμβάσεις
Πνεύμονα
Απλές Βιοψίες
Σφηνοειδείς Εκτομές (Wedge Resections)
Τμηματεκτομές Πνεύμονα (Segmentomies)
Λοβεκτομές (Lobectomies)
Πνευμονεκτομή (Pneumonectomies)
Χειρουργική αποκατάσταση Αυτομάτου Πνευμοθώρακα
Μεσοθωρακίου
Θυμεκτομές (Thymectomies)
Λοιπές Ογκεκτομές Μεσοθωρακίου
Χειρουργική Τραχείας
Εκτομές Τμήματος Τραχείας
Διαδερμική Τραχειοστομία
Χειρουργική Τραχειοστομία
Τραύμα Θώρακος
Παροχέτευση Θωρακικής Κοιλότητας
Σταθεροποίηση Καταγμάτων Στέρνου - Πλευρών
Οδηγός Ασθενών
Πρώτη Επαφή με τον Θωρακοχειρουργό σας
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Θωρακοσκοπική Χειρουργική
Ρομποτική Χειρουργική
Πληροφορίες και Οδηγίες για τους Ασθενείς που Πρόκειται να Χειρουργηθούν
Την Ημέρα του Χειρουργείου
Αμέσως μετά το Χειρουργείο
Κριτήρια Εξόδου από το Νοσοκομείο
Μετά την Έξοδο από το Νοσκομείο
Νέα
Επικοινωνία