Έχει τεράστια σημασία το σημείο του μεσοθωρακιου που αφορά ο όγκος. Οι όγκοι μπορούν να αφορούν το:

  • Πρόσθιο και Ανώτερο Μεσοθωράκιο
  • Το Μέσο Μεσοθωράκιο
  • Το Κατώτερο και Πρόσθιο Μεσοθωράκιο (Παρακαρδιακά)
  • Το Οπίσθιο Μεσοθωράκιο.

Στην εξαίρεση των όγκων αυτών και για την επιλογή της τεχνικής που θα ακολουθήσει παίζει επίσης ρολό η ύπαρξη ή όχι κάψας γύρω από τον όγκο (αξονική και μαγνητική τομογραφία), η διήθηση ευγενών δομών όπως π.χ. τα αγγεία, το μέγεθος του όγκου και το αν προϋπήρχε εγχείρηση στην περιοχή. Εάν υπάρχει προεγχειρητική διάγνωση χειρουργικά έχουμε το πλεονέκτημα της γνώσης της χειρουργικής τακτικής. Δηλαδή σε ξεκάθαρες περιπτώσεις καλοηθειών μπορεί να αρκεί χειρουργικά να αφαιρεθεί ο όγκος με εκπυρήνηση του από την κάψα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις να πρέπει να διενεργηθεί ολική αφαίρεση της βλάβης ή και να συνοδευτεί από λεμφαδενικό καθαρισμό της περιοχής.

Οι όγκοι του Μεσοθωρακίου προτείνεται πλέον ξεκάθαρα να χειρουργούνται με Ελάχιστα Επεμβατική Μέθοδο. Είτε δηλαδή Θωρασκοπικά ή Ρομποτικά.

Η πρόσβαση με αυτές τις τεχνικές γίνεται με μικρές τομές από το δεξιό ή το αριστερό ημιθωράκιο.

Δυσκολία χειρουργική έχουν οι όγκοι με διάμετρο πάνω των 5 εκατοστών οι οποίοι είναι συμπαγείς.

Εν τούτοις κάθε περίπτωση εξατομικεύεται και κρίνεται ξεχωριστά για το ποια τεχνική θα ακολουθηθεί.

Στην ανοιχτή χειρουργική οι όγκοι του Προσθίου Μεσοθωρακίου προσεγγίζονται με Στερνοτομή ή Πλάγια Θωρακοτομή με πιθανή επέκταση πρόσθια.

Η πρόγνωση εξαρτάται από τον ιστολογικό τύπο και το στάδιο.

 

Αρχική
Ο Ιατρός
Βιογραφικό
H Ομάδα - Συνεργασίες
Βίντεο
Φωτογραφίες
Θωρακοχειρουργική
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Πλάγιες Θωρακοτομές
Στερνοτομή
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Πιθανές Επιπλοκές της Χειρουργικής Θώρακος
Παθήσεις
Πνεύμονα
Καλοήθη Νοσήματα
Κύστες Πνεύμονα
Καλοήθεις Όγκοι Πνεύμονος - Καλοήθεις Όζοι Πνεύμονος
Αποστήματα Πνεύμονα
Πνευμοθώρακας
Κακοήθη Νοσήματα
Καρκίνος του Πνεύμονα
Μη Μικροκυτταρικός
Αδενοκαρκίνωμα
Πλακώδες Καρκίνωμα
Μεγαλοκυτταρικό
Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Πνεύμονα
Νοσήματα ενδιάμεσης κακοήθειας
Καρκινοειδή
Μεσοθωράκιο
Προσθίου και Ανωτέρου Μεσοθωρακίου
Λεμφώματα
Θυμώματα
Όγκοι από Γεννητικά Κύτταρα
Τερατώματα Μεσοθωρακίου
Σεμινώματα
Οπισθίου Μεσοθωρακίου
Νευρογενείς Όγκοι
Πλευριτικές Συλλογές
Τραχείας
Στενώσεις Τραχείας
Τραύμα Θώρακος
Κάταγμα Στέρνου
Κατάγματα Πλευρών
Αιμοθώρακας
Πνευμοθώρακας
Ασταθής Θώρακας
Θωρακικού Τοιχώματος
Επεμβάσεις
Πνεύμονα
Απλές Βιοψίες
Σφηνοειδείς Εκτομές (Wedge Resections)
Τμηματεκτομές Πνεύμονα (Segmentomies)
Λοβεκτομές (Lobectomies)
Πνευμονεκτομή (Pneumonectomies)
Χειρουργική αποκατάσταση Αυτομάτου Πνευμοθώρακα
Μεσοθωρακίου
Θυμεκτομές (Thymectomies)
Λοιπές Ογκεκτομές Μεσοθωρακίου
Χειρουργική Τραχείας
Εκτομές Τμήματος Τραχείας
Διαδερμική Τραχειοστομία
Χειρουργική Τραχειοστομία
Τραύμα Θώρακος
Παροχέτευση Θωρακικής Κοιλότητας
Σταθεροποίηση Καταγμάτων Στέρνου - Πλευρών
Οδηγός Ασθενών
Πρώτη Επαφή με τον Θωρακοχειρουργό σας
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Θωρακοσκοπική Χειρουργική
Ρομποτική Χειρουργική
Πληροφορίες και Οδηγίες για τους Ασθενείς που Πρόκειται να Χειρουργηθούν
Την Ημέρα του Χειρουργείου
Αμέσως μετά το Χειρουργείο
Κριτήρια Εξόδου από το Νοσοκομείο
Μετά την Έξοδο από το Νοσκομείο
Νέα
Επικοινωνία