Η Θυμεκτομή είναι η εγχείρηση εκτομής και εξαίρεσης του Θύμου αδένα από το ανώτερο και πρόσθιο μεσοθωράκιο.

Ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι εντός του θύμου αδένα οζιδίου ή ογκόμορφου σχηματισμού έχει αποδειχθεί η σχέση του αδένα με την Μυασθένεια (Myasthenia Gravis).

Είναι εντυπωσιακό να γνωρίζουμε ότι σε ασθενείς με μυασθένεια χωρίς απεικονιστικά ευρήματα υπερπλασίας ή ογκόμορφου σχηματισμού, η διενέργεια Θυμεκτομής οδήγησε σε αναστροφή των συμπτωμάτων σε ποσοστό 70% των περιπτώσεων.

Στο 40% εξ αυτών τα αποτελέσματα μπορεί να είναι άμεσα μετά το χειρουργείο. Σε άλλες περιπτώσεις αυτό μπορεί να γίνει σταδιακά μέσα σε διάστημα 18 μηνών μετά το χειρουργείο. Το ποια θα είναι η πορεία των συμπτωμάτων μετά τη διενέργεια Θυμεκτομής δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί προεγχειρητικά.

Η προσέγγιση των ασθενών με μυασθένεια που θα υποβληθούν σε Θυμεκτομή πρέπει να είναι πολυπαραγοντική. Χειρουργοί, Αναισθησιολόγοι, Νευρολόγοι και Ιατροί της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας πρέπει να συνεργαστούν προς την καλή έκβαση.

Προεγχειρητικά ο ασθενής πρέπει να λαμβάνει την φαρμακευτική αγωγή του κανονικά και συνεχίζει άμεσα την πρώτη ημέρα μετά το χειρουργείο.

Η μετεγχειρητική νοσηλεία στις Ελάχιστα Επεμβατικές μεθόδους κυμαίνεται από 3 έως 4 ημέρες.

Αρχική
Ο Ιατρός
Βιογραφικό
H Ομάδα - Συνεργασίες
Βίντεο
Φωτογραφίες
Θωρακοχειρουργική
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Πλάγιες Θωρακοτομές
Στερνοτομή
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Πιθανές Επιπλοκές της Χειρουργικής Θώρακος
Παθήσεις
Πνεύμονα
Καλοήθη Νοσήματα
Κύστες Πνεύμονα
Καλοήθεις Όγκοι Πνεύμονος - Καλοήθεις Όζοι Πνεύμονος
Αποστήματα Πνεύμονα
Πνευμοθώρακας
Κακοήθη Νοσήματα
Καρκίνος του Πνεύμονα
Μη Μικροκυτταρικός
Αδενοκαρκίνωμα
Πλακώδες Καρκίνωμα
Μεγαλοκυτταρικό
Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Πνεύμονα
Νοσήματα ενδιάμεσης κακοήθειας
Καρκινοειδή
Μεσοθωράκιο
Προσθίου και Ανωτέρου Μεσοθωρακίου
Λεμφώματα
Θυμώματα
Όγκοι από Γεννητικά Κύτταρα
Τερατώματα Μεσοθωρακίου
Σεμινώματα
Οπισθίου Μεσοθωρακίου
Νευρογενείς Όγκοι
Πλευριτικές Συλλογές
Τραχείας
Στενώσεις Τραχείας
Τραύμα Θώρακος
Κάταγμα Στέρνου
Κατάγματα Πλευρών
Αιμοθώρακας
Πνευμοθώρακας
Ασταθής Θώρακας
Θωρακικού Τοιχώματος
Επεμβάσεις
Πνεύμονα
Απλές Βιοψίες
Σφηνοειδείς Εκτομές (Wedge Resections)
Τμηματεκτομές Πνεύμονα (Segmentomies)
Λοβεκτομές (Lobectomies)
Πνευμονεκτομή (Pneumonectomies)
Χειρουργική αποκατάσταση Αυτομάτου Πνευμοθώρακα
Μεσοθωρακίου
Θυμεκτομές (Thymectomies)
Λοιπές Ογκεκτομές Μεσοθωρακίου
Χειρουργική Τραχείας
Εκτομές Τμήματος Τραχείας
Διαδερμική Τραχειοστομία
Χειρουργική Τραχειοστομία
Τραύμα Θώρακος
Παροχέτευση Θωρακικής Κοιλότητας
Σταθεροποίηση Καταγμάτων Στέρνου - Πλευρών
Οδηγός Ασθενών
Πρώτη Επαφή με τον Θωρακοχειρουργό σας
Ανοικτή Θωρακοχειρουργική
Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική
Θωρακοσκοπική Χειρουργική
Ρομποτική Χειρουργική
Πληροφορίες και Οδηγίες για τους Ασθενείς που Πρόκειται να Χειρουργηθούν
Την Ημέρα του Χειρουργείου
Αμέσως μετά το Χειρουργείο
Κριτήρια Εξόδου από το Νοσοκομείο
Μετά την Έξοδο από το Νοσκομείο
Νέα
Επικοινωνία